Psykiatriske pasienter får ikke luftet seg

Sivilombudsmannen kritiserer Sykehuset Telemark som ikke gir pasienter muligheten til en luftetur og fysisk aktivitet.

Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark

Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark får kritikk. Sykehuset lover å forbedre tilbudet der.

Foto: Øystein Økter / NRK

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling er ikke fornøyd med forholda på Sykehuset Telemark etter et besøk i april. I rapporten som ble kjent i dag, reagerer de både på tilbudet til pasientene ved psykiatrisk avdeling og flere mangler ved bygningene.

Både pasienter og ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ble spurt om forholdene der.

Sivilombudsmannen er bekymra fordi pasientene ikke har tilgang til hverken uteområder, hage, ballbane, balkong eller veranda. Dette samt lav bemanning fører til at pasientene ikke får luftet seg daglig.

Atrium kan hjelpe

Arne Johannesen sitter bak skrivebordet

Fagsjef Arne Johannessen sier de jobber med å gi pasientene et bedre tilbud.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Ja, bemanninga er lav sammenligna med andre sikkerhetsavdelinger, sier fagsjef Arne Johannessen til NRK. Mange av pasientene har daglige tilbud som gir dem muligheter til å bevege seg utenfor avdelingene, men han innrømmer at ikke alle kan gjøre det.

Sykehuset ser nå på mulighetene til å få på plass et atrium der pasientene kan være ute.

Det er bekymringsfullt, og det vises blant annet til et minstekrav om en times uteaktivitet daglig for alle innsatte i norske fengsler.

Sivilombudsmannen

Ombudsmannen ber avdelinga legge til rette slik at pasienter som er innlagt på sikkerhetsavdelinga får mulighet til daglig friluft og fysisk aktivitet.

– Bemanninga ikke god nok

– På grunn av bemanninga har vi ikke kunnet tilby fritidsaktiviteter. Det forsøker vi å rette på med den bemanninga vi har i dag, for dette må vi forbedre, sier Johannessen.

Han opplyser at sykehuset ikke har planer om å øke antall ansatte på dene enheten, men sier samtidig at bemanninga per i dag ikke er god nok. Johannesen tror det kan bli enklere når de har gjort utbedringer på bygningene.

I rapporten peker Sivilombudsmannen også på at det det noen steder er dårlig luft, tegn på mugg og vannskader.

Les hele rapporten her

Sykehuset er allerede i gang med planer om en rekke utbedringer i bygningene. – Vi har satt av noen millioner, opplyser Johannesen. Innen 1. desember skal sykehuset sende en oversikt til Sivilombudsmannen med hva som er gjort, og hva de planlegger å gjøre.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark