- Jeg er utrolig takknemlig!

Etter at datteren ble drept, var han kritisk. Nå føler han at han er blitt hørt.

Jan Akerholt

For snart åtte år siden ble den 28 år gamle datteren til Jan Akerholt fra Tønsberg drept av en voldelig eks-samboer. I tiden før og under rettssaken var Akerholt sterkt kritisk til hvordan han ble behandlet. Blant annet følte han at han fikk lite eller ingen informasjon om saken.

Les: 14 års fengsel for Nøtterøy-drapet

Nå er det lagt fram en lovendring som skal sikre rettighetene til fornærmede og pårørende i alvorlige kriminalsaker. Det er Akerholt svært glad for.

Video nsps_upload_2009_9_25_13_31_14_2479.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

I denne videoen snakker Akerholt lettet ut om den nye lovendringen.

Regjeringen har i statsråd endret det som kalles påtaleinstruksen for å styrke fornærmede og etterlattes rettigheter under behandlingen av alvorlige straffesaker.

- Mange ofre og etterlatte har følt at de blir usynlige i strafferettssystemet. Nå blir de tatt på alvor som parter i saken, sier justisminister Knut Storberget. Det er Jan Akerholt enig i.

- Jeg følte ofte at jeg ikke ble hørt den gang. Dette viser at justisministeren tar dette meget alvorlig.

Les også: Ikke skyldig

Egen kontaktperson

Ifølge den endrede instruksen skal fornærmede og etterlatte få en egen kontaktperson i politiet under etterforskningen. Det blir dessuten fastsatt regler som sørger for varsling fra politi og påtalemyndighet til fornærmede under etterforskning.

I noen tilfeller kan det også bli varslet om rekonstruksjoner og pressekonferanser mens saken etterforskes. Alle fornærmede som har bistandsadvokat får rett på varsling om varetektsfengsling og løslatelse fra varetekt.