Sikkerhetssjekker alle tunneler

Alle tunnelene langs E18 skal nå sjekkes.

Hanekleivtunnelen på E18
Foto: Tunheim, Ivar Jon / SCANPIX

Som en konsekvens av raset i Hanekleivtunnelen på E18 1. juledag, skal alle tunneler langs den meget trafikkerte veien, sjekkes grundig.

Disriktssjef i Statens Vegvesen i Vestfold,Roar Gärtner
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Vi har startet med arbeidet med å sjekke alle tunnelene, noe som er naturlig etter en slik hendelse. Tunnelene lenger syd på E18 er laget i fjell med andre bergarter, mer robuste bergarter. Likevel sjekker vi alle tunnelene for å sikre oss mot at det  skjer ras andre steder, sier distrikssjef Roar Gärtner i Statens vegvesen i Vestfold.

Arbeidet med å se på sikkerheten i andre tunneler vil mest sannsynlig begynne etter at arbeidet i Hanekleivtunnelen er ferdig.

Skulle vært sikret bedre

Torsdag ble Hanekleivtunnelen inspisert av en uavhengig eksepertgruppe. Ekspertene mente at sikringen burde vært utført bedre. Det er en del svelleire i fjellet som er et svakt materiale, og dermed burde også tunnelen vært sikret med flere bolter, mente Bjørn Nilsen, professor ved NTNU.

- Da disse ekspertene var ferdig fikk vi samtidig klarsingal til å begynne arbeidet med å rydde tunnelen. Det er et arbeid som vil ta mellom fire og åtte uker.

- Så dere starter med en gang?

- Ja, det gjør vi. Først starter vi med sikringsarbeidet, så det vil ta noe tid før vi starter med å kjøre ut jord og stein fra tunnelen. Sikringsarbeidet starter vi med 2. januar, sier Gärtner.