Ser med uro på flyktningpolitikk

Alle syriske flyktninger som i dag er i Norge, bør få opphold fram til det er forsvarlig å returnere til hjemlandet. Det krever Telemark KrF, som ser med uro på regjeringens asyl- og flyktningpolitikk. De sier videre at de som trenger varig beskyttelse må få det. Partiet mener også det er urimelig at barn venter 3 måneder før de har krav på skolegang, og de mener voksne må få muligheter til norskopplæring og aktivitetstilbud innen få uker.