Ser fram til å få større kommune

– Jeg gleder meg veldig, sier ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele (H). Han ser fram til at Holmestrand og Hof blir en storkommune. Flere andre Vestfold- kommuner er i gang med å forberede en søknad om sammenslåing til kommunalministeren.

Alf Johan Svele

Ordfører Alf Johan Svele ser ingen vanskeligheter i prosessen med å slå sammen Hof og Holmestrand.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kommunereformen er i gang i Vestfold. I 2017 blir Sandefjord, Stokke og Andebu til storkommunen Sandefjord. Snart kan flere kommuner følge etter. Flere kommuner planlegger å sende en søknad innen nyttår om kommunesammenslåing. Hof og Holmestrand er blant dem.

– Jeg tror det blir en veldig spennende kommune, men ikke robust nok. Da skulle vi hatt med flere kommuner, sier ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand.

Mette Måge Olsen

Ordfører Mette Måge Olsen i Hof mener den nye kommunen bør hete Nord-Jarlsberg kommune.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

I prosessen mot en storkommune har Re og Sande også vært med, men de hoppet av da det ble nei i folkeavstemninger til en sammenslåing.

Sterkere kommune

Hof og Holmestrand har gradvis utvidet et samarbeid og har felles kulturskole og byggesaksavdeling, skatteoppkrever og landbrukskontor for å nevne noe. Svele sier det er gjort et godt forarbeid mot en sammenslåing.

– Hva gjenstår?

– Jeg ser ikke at det er noen vanskeligheter som gjenstår. Men jeg tror følelser kommer fram. Jeg har registrert at noen har uttalt at Hof blir en utkant. Jeg tror vi må berolige og fortelle at sammen blir vi sterke. Her er ikke by og land mot hverandre, sier Svele.

Flere vil slå seg sammen

Andre kommuner i Vestfold som jobber for en sammenslåing i 2018, er Nøtterøy og Tjøme og Larvik og Lardal.

– Vi mener vi har kommet fram til gode ordninger som vil gagne Lardals befolkning i en ny kommune, sier ordfører Knut Olav Omholt (Sp) i Lardal.

Ifølge kommunereformen kan kommuner som sender søknad innen nyttår, bli en kommune i 2018. De som venter med å sende en søknad før sommerferien (30.6 2016), kan slå seg sammen i 2020.

Bør ikke vente

Svele mener de ansatte i Holmestrand og Hof ikke er tjent med å vente til 2020 med å få en ny organisasjon.

– Når vi har bestemt oss for å slå oss sammen, er de ansatte og innbyggerne tjent med at vi gjør det relativt hurtig. Vi ser at vi har relativt store utfordringer innen noen tjenester, sier Svele.

– Jeg har jobbet i kommunen og ser behovet for å gjøre noe med organisasjonen vår. Vi samarbeider over kommunegrensene i dag fordi vi ser at det er vanskelig å utføre oppgavene alene, sier ordfører Mette Måge Olsen (Ap) i Hof.

Holmestrand

Den nye kommunen med Hof og Holmestrand har sjø, skog og Vestfolds høyeste topp, Skibergfjell.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK