Sendte bekymringsmelding

Nær halvparten av sykepleierne i Tønsberg kommune ble erstattet av ufaglærte vikarer.

Sykepleiere
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

En undersøkelse som Sykepleierforbundet gjennomførte i de to første ukene av mars i år, viser at nærmere halvparten av sykepleierne i helse og sosial i Tønsberg kommune ble erstattet av ufaglærte vikarer da sykepleieren ikke kom på jobb. Det går fram av Tønsbergs Blad i dag.

For hele fylket viser undersøkelsen at 3 av 10 pasienter fikk ufaglært assistanse. Resultatet av undersøkelsen er sendt til Fylkeslegen i Vestfold, forteller Lisbeth Rudlang som er fylkesleder i Sykepleierforbundet.

– Når andelen ufaglærte er så høy, synes vi det er betimelig at fylkeslegen er orientert om situasjonen.

Tar det til etterretning

Horten, Stokke og Andebu havner på de neste plassene, mens Larvik og Sandefjord er de kommunene som erstatter sykepleiere med ufaglærte minst. Tønsberg er altså "verstingen" ifølge undersøkelsen.

– Det er litt leit at Sykepleierforbundet sender dette til fylkeslegen, men vi tar det til etterretning, sier Laila Mjøs som er leder for sykehjemmene i Tønsberg.

Mener det er forsvarlig drift

Mjøs mener det kunne vært greit om forbundet hadde vært i kontakt med kommunen når de foretar en slik kartlegging.

– Vi vurderer til enhver tid om vi har en god sykepleierfaglig dekning innenfor våre tjenester, og vi fokuserer på å beholde sykepleierkompetansen i kommunen.

– Er tilbudet godt nok?

– Jeg vil si at ut fra de oppgaver vi har, så er det en forsvarlig drift.

Vil følge opp undersøkelsen

Ifølge fylkeslegen kan det føres tilsyn først dersom det kommer konkrete saker eller klager som handler om forsvarlighet. Foreløpig har det ikke kommet slike henvendelser, sier Lisbeth Rudlang.

– Men vi snakker jo hele tida med tillitsvalgte og medlemmer som jobber ute i kommunene. De beskriver en situasjon som er lik det denne undersøkelsen viser.

Rudlang sier at undersøkelsen i de to ukene i mars avdekket det de kaller et øyeblikksbilde av situasjonen, og at de kommer til å følge opp neste år for å se om utviklingen går den rette veien.