Sendt ut tre ganger – drev likevel firma i Norge

Mannen hadde et innreiseforbud til Norge, men kom tilbake og startet eget firma.

Det var ved en tilfeldighet at mannen ble oppdaget i Norge.

38-åringen ble stoppet av politiet i en trafikkontroll i Tønsberg i oktober i år. Han ble stanset fordi passasjeren hans ikke brukte bilbelte.

Politibetjenten ble mistenksom til mannens førerkort, og sjekket dette nærmere. Det viste seg at han ble utvist fra Norge og Schengen i 2013, med et innreiseforbud på fem år.

Uttransportert

Mannen har søkt om asyl i Norge tre ganger, men fått avslag hver gang. 38-åringen ble først uttransportert til Libya, men den tredje gangen, i 2013, ble han uttransportert til Malta.

Han fikk også et innreiseforbud som innebar at han ikke kunne komme til Norge igjen før i juni 2018. I retten forklarte imidlertid mannen at han hadde vært i landet flere ganger etter 2013.

Enkeltpersonforetak

Høsten 2015 etablerte han et enkeltpersonforetak i Norge, registrert i blant annet Brønnøysundregistrene.

Mannen forklarte at han hadde kontaktet politiets utlendingsseksjon før han startet foretaket sitt, og at han hadde fått beskjed om at han kunne oppholde seg i Norge i tre måneder av gangen.

38-åringen sa i retten at han var klar over avslaget, men at han ikke visste om innreiseforbudet på fem år. Da han etter en tid fikk midlertidig opphold på Malta, trodde han at utvisningsvedtaket fra Norge opphørte.

Anker

Tønsberg tingrett mener imidlertid at mannen burde ha satt seg bedre inn i vedtaket. Og at han skulle tatt kontakt med rette myndigheter før han kom tilbake til Norge for spørsmål om innreiseforbudet.

Han ble dermed dømt til åtte måneders fengsel.

38-åringen var også tiltalt for å ha et forfalsket førerkort og for å ha kjørt uten gyldig førerkort, men ble frikjent for dette.

Rettssaken ble holdt 12. desember, og tiltalte erklærte seg ikke skyldig.

Mannens forsvarer, advokat Erik Bryn Tvedt, opplyser at 38-åringen kommer til å anke dommen.

– Han har aldri fått opplyst at han er utvist fra Norge for fem år. Det forskjellige vedtak fra UDI i denne saken, men det er aldri oversatt for ham. Vedtakene er på over flere sider og inneholder mange forskjellige detaljer. Det er i bare ett av vedtakene at det fremkommer at det er for fem år, og det har han aldri forstått.

– Etter tingrettens oppfatning er det mannens ansvar å sette seg inn i vedtakene mot ham. Er han uenig i det?

– Nei, og han har aktivt oppsøkt politiet i Norge, Folkeregisteret, Biltilsynet og Nav for å få klarhet i det. Ingen har fortalt ham at han er utvist, verken for fem år eller kortere tid. Han har aktivt prøvd å finne ut dette.