Hopp til innhold

– Vi ser fram til at dyrevelferd vil veie tyngre enn underholdningsformål

Klima- og miljødepartementet opphevet hensynet til dyrevelferd ved utsetting av fasaner og rapphøns. En feil, ifølge Sivilombudsmannen.

Fasan

SENDTE KLAGE: Klima- og miljødepartementet opphevet vilkårene Miljødirektoratet satte som krav for å sette ut fasaner og rapphøns. Norsk Ornitologisk Forening og Noah klaget saken inn til Sivilombudsmannen.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Da Miljødirektoratet i 2018 gav fuglehundklubber lov til utsetting av fasan og rapphøns i naturen, stilte de samtidig flere vilkår som skulle ivareta dyrevelferden til fuglene.

Utsetting ble bare tillatt en periode på sommeren. I tillegg fikk hundene først jakte 20 dager etter utsetting.

Kjetil Aadne Solbakken

Kjetil Aadne Solbakken, leder av Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: BirdLife Norge

Fuglene brukes til trening av fuglehunder. Praksisen er omstridt.

– De kommer fra oppdrett og er ikke tilpasset norsk natur. Klimaet er heller ikke gunstig for dem.

Det sier Kjetil Aa. Solbakken. Han er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Flere har fortalt om at fasaner sulter eller fryser i hjel. Både foreningen Dyrenes rett og Noah klaget på avgjørelsen. De mente søknaden måtte avslås. Klagen ble avvist av Klima- og miljødepartementet.

De opprettholdt tillatelsen til å sette ut fugler, men ikke vilkårene om dyrevelferd. Begrunnelsen var at dyrevelferd ikke er relevant. Årsaken er at det ikke er nevnt i naturmangfoldslovens bestemmelse.

I november 2019 klaget NOF og Noah avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen.

Nå har Sivilombudsmannen konkludert med at departementets avgjørelse var feil.

– Det er bra at Sivilombudsmannen setter skapet på plass. Vi er opprørt over at denne aktiviteten har fått pågå så lenge. Fuglene dør jo, sier Siri Marthinsen, leder i Noah.

Tok feil

Ifølge naturmangfoldsloven skal uheldige følger for det biologiske mangfoldet i naturen unngås. Departementet viste til at det er dyrevelferdsloven som skal ivareta hensynet til god dyrevelferd.

Men Sivilombudsmannen konkluderer med at departementet brukte feil rettsanvendelse i sitt vedtak.

Ifølge ombudsmannen er fasan og rapphøns å anse som viltlevende i norsk natur når de settes ut. Ifølge naturmangfoldsloven skal unødig skade på viltlevende dyr unngås.

Statssekretær Maren H. Holsen i Klima- og miljødepartementet skriver til NRK at de var klar over denne problemstillingen:

«Klima- og miljødepartementet svarte Sivilombudsmannen at vi trolig ikke la til grunn riktig rettsanvendelse da vi fjernet vilkår for dyrevelferd fra tillatelsene til utsetting av fasan og rapphøns.»

Siri Martinsen, veterinær og leder av NOAH Norge.

Siri Marthinsen, leder i Noah.

Foto: Bente Isefjær/NOAH

– Vi ser fram til at dyrevelferd vil veie tyngre enn underholdningsformål. Dette er dyr som lider for at noen skal drive med sport, sier Marthinsen.

Vurderer strengere regler

Ifølge Holsen vil departementet ta ombudsmannens uttalelse med i vurderingen når de skal avgjøre fremtidige søknader.

Miljødirektoratet og Mattilsynet er også bedt om å vurdere behovet for en mer omfattende regulering ved utsetting av oppdrettet fugl.

Marthinsen forventer at praksisen blir forbudt.

– Det er jo helt absurd at oppdrett av fugl for jakt er ulovlig, samtidig som oppdrett av fugl for å trene på jakt er lov. For fuglene er det jo like ille.