Savner laksen i Bø

Bø fiskelag ber om tiltak for å sikre at flere laks kommer opp Telemarksvassdraget forbi demningen på Skotfoss. Hvert år setter fiskelaget ut 70.000 lakseyngel, men bare noen få laks blir fisket i Bøelva. – Årsaken er at fisken ikke finner laksetrappa på Skotfoss, sier nestleder i Bø fiskelag, Alf Hvitsand til Varden. I 2013 ble det bygget ny laksetrapp på Skotfoss for en million kroner.