Vil legge ned viltnemda

Rådmannen i Sauherad foreslår å legge ned viltnemnda i kommunen, og flytte oppgavene over til politikerne.

Blod i veien

Viltnemnda i Sauherad kommune står i fare for å bli lagt ned.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Hovedutvalget for næring, plan og teknikk skal ta seg av oppgavene viltnemndene har hatt, står det i nedleggingsforslaget fra rådmannen. Bakgrunnen for forslaget er rasjonalisering og likestilling av kommunale oppgaver.

– Mister faglig forankring

I dag består viltnemnda i Sauherad av medlemmer fra Skogeierlaget, Bondelaget

Tor Arne Hegna

Medlem i Viltnemda og styremedlem i Sauherad Jeger og Fiskerforbund er kritisk til rådmannens forslag om å legge ned viltnemnda.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

og Jeger og fiskeforbundet. Det er en god løsning, med faglig tyndge, sier medlem i viltnemnda, og styremedlem i Sauherad jeger og fiskeforening, Tor Arne Hegna

– Med interesseorganisasjonene med i viltnemnda sikrer man at medlemmene er interessert og faglig oppdatert på det som er nemndas oppgaver. I tillegg er det god balanse i nemda, når grunneierinteresser og jeger og fiskeinteresser er representert.

Fagansvarlig i Sauherad kommune vil ikke uttale seg i saken før den har vært oppe til politisk behandling. Han viser til rådmannens nedleggingsforslag, der det står:

"Næringas og friluftslivets innflytelse på forvaltningen vil kunne bli mindre ved bortfall av viltnemndene. Viltnemndene har i dag betydelig overrepresentasjon fra disse miljøene. Dialogen med disse miljøa kan likevel ivaretas ved at aktuelle saker sendes på høring før de legges fram for politisk miljø."

Lite penger å spare

I forslaget fra rådmannen skriver han at det er lite penger å spare på å legge ned viltnemnda. Videre skriver han at: "administrasjonen kunne bruke sine ressurser bedre ved å bruke tid på faglige oppgaver framfor å avholde møter".

Hegna er uenig i dette, og mener det vil bli mer kostbart for kommunen å sørge for at politikerne som skal ta over oppgavene til viltnemnda er faglig kompetente.

– Det forventes at viltnemndas medlemmer holder seg oppdatert på nemndas fagfelt, gjennom seminarer, kurs og lignende. Det samme må gjelde for medlemmer av hovedutvalget for næring, plan og teknikk dersom de overtar nemndas oppgaver, og det vil koste penger for kommunen, sier Hegna

Sentralisering av makta

Hegna sier også at dagens ordning er mer demokratisk, enn hva forslaget fra rådmannen legger opp til.

– Forslaget gir viltfaglig myndighet i kommunen veldig mye makt, og det er ingen selvfølge at fagkompetansen blir ivaretatt i like stor grad. Det er viktig å huske på at viltfaglig ansvarlig i kommunen møter i viltnemnda i dag, og det er han som legger fram sakene, sier Hegna.

Han legger til at det i dag legges ned en stor frivillig innsats av viltnemnda, når det gjelder kontakt med grunneiere, befaringer og oppdrag i forbindelse med viltpåkjørsler.

– Om denne aktiviteten skal overtas av hovedutvalget for næring, vil det koste kommunen mange overtidskroner, avslutter Hegna.