Hopp til innhold

Satser på klima

Her er ordføreren som sier ja til bybane, parkeringsavgift, bedre busstilbud, bompenger og rushtidsavgift.

Bybane

Slik vil en bybane eventuelt se ut.

Foto: NRK

Porsgrunns ordfører Øystein Beyer mener trafikkplanene i Grenland bør endres i en langt mer klimavennlig retning. Beyer sier mer penger bør brukes på buss og bybane og mindre på veiene. Kostnadene er det langt på vei bilistene som bør stå for.

Må få redusert veitrafikken

- Det virker som folk forstår klimaproblemene, og jeg tror flere vil være med på å betale en bomavgift nå, sier han.

Regjeringen har signalisert at trafikkprosjekter som reduserer veitrafikken vil bli prioritert. Dagens veipakke for Grenland legger til retter for en formidabel økning i veitrafikken og over 80 prosent av pengene skal brukes til bedre veier. Andelen som skal gå til grønne tiltak må styrkes, mener Beyer.

- Jeg vet ikke hvor mye den må styrkes, men vi må være villig til å se på mulighetene for å få dette finansiert, sier han.

Stadig lengre køer

Trafikken og køene i Grenland øker år for år, ingen andre steder her i landet kjører folk som mye bil som nettopp i Grenland. Beyer er villig til å bruke både gulrot og pisk for å endre på det.

- Vi må være villige til å innføre parkeringsavgift og i tillegg gjøre det enklere for de myke trafikkantene å komme frem, sier han.