Hopp til innhold

Frivillige samler inn millionbeløp – kan bli turvei av nasjonal betydning

Det nedlagte togsporet mellom Larvik og Porsgrunn kan bli syklistenes snarvei fra kysten til fjellet. En gruppe har startet en Spleis-innsamling.

Farris

Turveien starter i Larvik og slynger seg langs Farris før den svinger inn i Telemark og går gjennom et vakkert kulturlandskap.

Foto: Morten Holbein

Da togsporet mellom de to byene ble bygd, viste kalenderen 1882 og en sving eller to betydde ikke så mye.

Nå er det erstattet med et moderne dobbeltspor. Tilbake ligger en strekning på 35 kilometer.

Den svinger seg gjennom et idyllisk landskap langs Farris, over broer, inn i tunneler og ut i flotte kulturlandskap. Merethe Solstad er medlem i facebookgruppa «Fra togspor til turvei»

– Drømmen min er at det skal bli en flott grusvei hvor folk går, sykler, kjører rullestol eller triller barnevogn og det skal være et tilbud til hele regionen, sier hun med et gledestrålende ansikt.

På tur i det gamle togsporet mellom Larvik og Porsgrunn

Det er mulig å gå på strekningen allerede nå, men turgruppa anbefaler det ikke før strekningen er sikret. På flere steder kan det være rasfare eller bratte skråninger uten gjerde.

Foto: Morten Holbein

Kan få nasjonal betydning

Facebookgruppa teller 9 000 frivillige medlemmer, bare den siste uken har 1000 nye meldt seg inn. Ordfører Erik Bringedal i Larvik er imponert.

– Jeg synes det er et fantastisk initiativ og har ved flere anledninger vært i kontakt med dem.

– Hva vil slik en turvei bety?

Erik Bringedal

– Dette kan bli en turvei av nasjonal betydning, sier ordfører Erik Bringedal i Larvik.

Foto: Dag G. Nordsveen / nordsveenfoto.no

– Det vil betyr kolossalt mye. Dersom vi får realisert hele prosjektet, snakker vi om en turvei av nasjonale dimensjoner, sier han og leder tankene til Rallarvegen i Flåm.

– Norge har ikke mange sykkelveier av slike dimensjoner.

Gratis overtagelse

Da trafikken ble lagt ned i 2018, brukte Bane Nor kort tid på å fjerne skinnegang og strømforsyning, men lang tid på å komme med et tilbud til de to kommunene:

Gratis overtagelse av grunnen og 10 millioner på kjøpet for å sikre strekningen for turgåere. Blant annet med rassikring, gjerder og lys i tunnelene.

Dag Thorstensen er styreleder i gruppa og forteller at de ble skuffet over tilbudet.

– Bare å sikre det gamle sporet for turgåere er beregnet til 30 millioner kroner. I tillegg gjenstår det mye arbeid før vi har en god turvei, sier han og anslår kostnaden til 60 millioner.

Så langt har prosjektet fått 10 millioner fra Bane Nor og kan få 10 millioner fra Miljødirektoratet. I tillegg har gruppa startet en Spleis-aksjon der det datt inn 1 million fra én giver allerede første dagen. Målet er å samle inn 5 millioner.

Et spleiselag

Gruppas arbeid har fått Kristelig folkepartis Anders Tyvand til å reagere. Han er fra Vestfold og statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt og jeg vil berømme ildsjelene som har dratt dette i gang. Vi kan få en fantastisk fin turvei gjennom et variert landskap, sier han.

Men det er ikke nok til å utløse et løfte om statlige kroner i denne omgang.

– Det er for tidlig nå, men hvis vi skal få det til må det bli et spleiselag mellom staten og kommunene.

Parti fra det gamle togsporet ved Farris

I dag er det kun pukkstein i sporet. Skal det bli farbart for føtter og hjul, må det legges på flere lag med grus. Totalt er strekningen 35 kilometer.

Foto: Morten Holbein

Sykkelvei fra fjord til fjells

Ordfører Erik Bringedal i Larvik har ikke mye å rutte med, og spiller ballen videre.

– Jeg tror næringslivet kan være en veldig viktig finansiell bidragsyter her, sier han.

Og det gjelder å ha store drømmer. Larvik er jo som kjent en ferjeby med rute til og fra Danmark.

– Da kan man jo trille sykkelen om bord i Hirtshals og ta ferja til Larvik og sykle herfra videre inn i landet.

Togsporet ender som kjent i Porsgrunn. Derfra går Nasjonal sykkelrute 2 inn i landet og videre til Dalen i Telemark, over fjellet til Lysebotn og ender til slutt i Sandnes.

Farris.

Strekningen går blant annet langs Farris.

Foto: Roald Marker / NRK