Hopp til innhold

Salget av propan øker: – Propanovner må behandles som et levende lys

Dyr strøm gjør at flere nordmenn nå bruker propangass til oppvarming og matlaging. Brannvesenet ser at risikoen ved feil bruk er stor.

Karianne Mæhlum,Feierseksjonen i Vestfold interkommunale brannvesen

Karianne Mæhlum i Vestfold interkommunale brannvesen viser sikker bruk av en propanbeholder.

Foto: Viktor Tangestuen / NRK

Vi opplever økt etterspørsel om dagen.

Det sier salgssjef Morten Roness hos Linde Gas AS, som selger AGA-propan i Norge.

Morten Roness

Morten Roness i Linde Gas sier de selger mer gass om dagen, men ønsker ikke å gi ut eksakte tall.

Foto: Linde Gas AS

Han forteller at økningen var størst i vinter. Roness ønsker ikke å komme med konkrete tall på hvor stor økningen i salget er.

– I vinter hadde det nok med økte strømpriser å gjøre. Ellers i året er det grilling som utgjør størstedelen av propanomsetningen vår.

Også hos Skandinavias største leverandør av propan, Flogas, som leverer både til industrien og private husholdninger, ser de en økning i salget.

Dette handler både om at det er prisgunstig med tanke på høye strømpriser, men også fordi naturgass, som industrien bruker, er dobbelt så dyrt som propan nå. Det forteller selger hos Flogas, Nils Gunnar Svanes.

Varmer opp med propanovner

Karianne Mæhlum, seksjonsleder for feierseksjonen i Vestfold interkommunale brannvesen, forteller om en økning i bruk av propanovner.

De opplevde under tilsyn i vinter at flere hadde gått til innkjøp av ovner for å varme opp huset som følge av de høye strømprisene.

I og med at strømprisene er spådd å være høye gjennom hele vinteren, ser ikke Mæhlum bort ifra at flere går til innkjøp av propanovner.

Da er det ekstra viktig å tenke på at disse kun skal brukes under oppsyn og når man er våken.

– Propanovner må behandles som et levende lys, man kan ikke gå fra ovnen eller gå og legge seg. Det er kun under oppsyn de skal brukes, og det er det ikke sikkert alle tenker over.

Frykter dere flere ulykker som følge av at flere kjøper seg slike ovner?

– Kanskje ikke frykter, men vi ser at risikoen ved feil bruk er stor.

Hun understreker at de ikke er imot at folk bruker slike ovner til oppvarming, men at det er viktig å følge bruksanvisningen og ta forholdsregler.

Pass på romstørrelsen

Fordi de gassdrevne ovnene bruker oksygen fra rommet de står i, er det spesielt viktig å ikke plassere de i for små rom.

Om man tar i bruk en slik ovn, bør man da også installere gassalarm i huset?

– Ja, absolutt! Det er kanskje det viktigste. Hvis man kjøper en ovn så følger man brukerveiledningen, og monterer gassalarm på et sted i nærheten, sier Mæhlum.

Hun legger til at gassen er usynlig, og har lett for å hope seg opp fordi den er tyngre enn luft. Det kan i verste fall føre til en eksplosjon.

I tillegg minner hun om at det kun er lov å oppbevare to 11 kilos gassflasker innendørs.

Les også Slik lagrer du brennbar væske og gass riktig

Løft i regulatoren

Lave ulykkestall

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser ingen økning i ulykker med propan de siste årene. Men tallene viser ikke hele bildet. Privatpersoner har nemlig ikke meldeplikt ved en ulykke.

Så langt i år har de fått rapporter om seks ulykker med propan, mot ni i hele fjor.

Les også Fant hyttenaboene livløse

Gassulykke Tinn

Selv om ulykkestallene på papiret er lave, mener DSB det er lurt med en jevnlig oppfriskning når det gjelder propangass-bruk.

Mange er nok godt kjent med kravet om at det skal oppbevares maks to 11 kilos beholdere innendørs. Men mange er nok også usikre på hva som er trygg og sikker oppbevaring og bruk, sier Brit Skadberg, seksjonssjef kjemikaliesikkerhet i DSB.

Brit Skadberg, seksjonssjef kjemikaliesikkerhet i DSB
Foto: DSB

– Anbefaler dere propangass til matlaging og oppvarming?

– Propan kan være et godt alternativ for de som ikke har tilgang til vedovn eller peis, men det er viktig å ta nødvendige forholdsregler. Det handler om å ha respekt for gass og være kjent med utstyret.

Her er DSBs liste over ting som er verdt å sjekke når du bruker propan:

  • Følge leverandørens bruksanvisning.
  • Ha god ventilasjon.
  • Være til stede i rom der du bruker gassen.
  • Jevnlig kontrollere og rengjøre.
  • Stenge regulatorbryteren når apparatet ikke er i bruk.
  • Skal du reise vekk, eller ikke bruke gass på en god stund, må du koble fra regulatoren.
  • Oppbevare beholderne stående og luftig; Ikke i en kjeller og på et loft.
  • Lurt å ha en propandetektor på gulvet nær beholderen.
  • Det er også lurt å installere en kullosdetektor over der du brenner gass.