Hopp til innhold

Ble 30 prosent invalid etter mobbing i skolen, krever millionerstatning av kommunen

Nå er «Anne» blitt 20 år og hun har flyttet til en annen by. Oppveksten og skoleårene i Stokke har satt sine spor.

"Anne" fotografert i sin leilighet i en by på østlandet. Bildet er manipulert for å beskytte hennes identitet.

«Anne» er nå 20 år og har flyttet til en annen by. Bildet er manipulert for å beskytte hennes identitet.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Vi har valgt å kalle henne «Anne». Hun heter noe annet og bor ikke lenger i Sandefjord kommune. Mobbingen startet allerede i 1. klasse.

Etter hva «Anne» forklarer, ble hun utsatt for vold i form av slag og spark da hun gikk i 1. og 2. klasse på Melsom barneskole i Stokke.

Fire ganger byttet hun skole. Men mobberen flyttet etter.

«Anne» ble tatt ut av skolen i 10. klasse og fikk hjemmeundervisning på grunn av mobbingen. I samme periode var hun til utredning hos BUPA ved Sykehuset i Vestfold. De konkluderte med at «Anne» hadde utviklet PTSD (posttraumatisk stresslidelse) som følge av den alvorlige mobbingen.

"Anne" har begynt å studere igjen, hun bor nå i en annen by på østlandet. Bildet er manipulert for å beskytte hennes identitet.

«Anne» har det bedre nå og har startet studier. Bildet er manipulert for å beskytte hennes identitet.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Krever erstatning

Hun saksøker Sandefjord kommune fordi hun mener de utviste uaktsomhet når hun måtte bytte skole fire ganger på grunn av mobbingen. Gutten som skal ha mobbet «Anne» gjennom barne- og ungdomsskolen, ble i 2017 dømt for grov vold og krenkende adferd mot andre jenter.

En psykologspesialist konkluderer med at det er sammenheng mellom mobbingen «Anne» ble utsatt for, og de medisinske plagene hun i dag har. Videre konkluderes det med at skadene er varige.

«Anne» krever derfor en erstatning fra Sandefjord kommune på kroner 1 278 182.

– Viktig sak

Leder i Foreldrenettverk mot mobbing, Karianne Nergård Smitt, mener saken er svært viktig.

– Så lenge det ikke finnes en egen oppreisingsordning for slike saker, er det ekstremt viktig at slike saker blir tatt for retten der en mener slik urett er blitt begått, sier hun.

Leder i Foreldrenettverk mot mobbing, Karianne Nergård.

Leder i Foreldrenettverk mot mobbing, Karianne Nergård Smitt.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Kommunen er taus

Ingen i Sandefjord kommune ønsker å bli intervjuet om saken.

Kommunens advokat, Øyvind Renslo, bekrefter at kommunen ikke ser grunnlaget for erstatning og at de avviser ansvaret.

Det er satt av tre dager til rettssaken som starter 1. desember.