Hopp til innhold

Saksbehandler: – Dårlig fulgt opp av Tjøme kommune

Hans Petter Abrahamsen i Tjøme kommune føler seg lite ivaretatt av sin arbeidsgiver Tjøme kommune.

Tjøme kommunehus
Foto: Igor Tratkowski / NRK

I en artikkel i Dagens Næringsliv om korrupsjonsanklagene mot byggesaksavdelingen ved Tjøme kommune, kommer det fram at saksbehandler Hans Petter Abrahamsen føler seg dårlig behandlet av sin arbeidsgiver Tjøme kommune.

I avisen står det også at Abrahamsen har blitt utsatt for mange grove og grunnløse beskyldninger.

Til NRK skriver Ambrahamsen via sin advokat dette i en e-post

«I forkant av, under og i etterkant av granskningsprosessen, har det fremkommet alvorlige beskyldninger rettet mot Abrahamsens rolle som saksbehandler i Tjøme kommune. Det har blant annet vært stilt spørsmål rundt hvordan hans private hytte har vært finansiert, samt andre grove og grunnløse beskyldninger fra ulikt hold. Dette fremgår også av granskningsrapporten og det vises til at BDO har funnet det nødvendig å påpeke at publikum har forsøkt å påvirke BDO i granskningsprosessen, blant annet med påstander om korrupsjon. Disse beskyldningene mot Abrahamsen tilbakevises i rapporten. Abrahamsen har helt fra starten av prosessen vært åpen med sin arbeidsgiver Tjøme kommune og BDO. Han har stilt til flere intervjuer med BDO, bidratt med å opplyse enkeltsaker, tillatt innsyn i epost og egen økonomi, samt på en god måte bidratt til å opplyse saken i sin helhet.

Dette har vært en svært belastende sak for Abrahamsen. Det har vært stor pressepågang og spekulasjoner over en lang periode. Gjennom hele sommeren og høsten har saken vært viet stor oppmerksomhet i pressen, og mange aktører har vært gitt en ukritisk stemme i media. I løpet av denne perioden, har arbeidsgiver vært i kontakt med ham kun 2 ganger, noe som har vært en merbelastning for Abrahamsen»

Legger seg flat

Ordfører Bente Kleppe Bjerke beklager.

– Jeg ser at Abrahamsen i DN sier han ikke er ivaretatt i særlig grad og det må jeg på vegne av kommunen bare beklage at det oppleves slik.

Hun sier at kommunen skal ta det ad notam og prøve å rette opp det. Hun sier kommunen har klare retningslinjer på hvordan ansatte skal følges opp at ansatte skal føle seg trygge på at de blir godt ivaretatt.

– Dette vil jeg ta opp med administrasjonen så fort som mulig, sier Bente Bjerke.

– Det har vært en ekstra belastende tid for kommunens ansatte. Burde kommunen gjort noe ekstra for de ansatte?

– Ja, det kan godt være. Etter at rapporten ble offentlig har vi hatt en vanskelig periode i Tjøme kommune, så det å ta litt ekstra godt vare på hverandre og sette inn ekstra ressurser burde vi kanskje tenke på, sier ordføreren.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark