Så mye venter folk på toget

2351 tog på Vestfoldbanen ankom endestasjonen etter planlagt rutetid i fjor. Det utgjør i underkant av 20 prosent av togene.

Et tog som kjører fra Tønsberg stasjon.

FORSINKET: Nesten 20 prosent av togene på Vestfoldbanen var forsinket i 2016. I år ser det bedre ut.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Samtidig ble 505 tog innstilt, noe som utgjør i overkant av 3,5 prosent av togene.

Så langt i år er tallet bedre, og fortsetter det slik, vil 2017 bli et bedre år for NSB og Bane Nors kunder.

Direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor, Victor Hansen, sier de har et mål om 90 prosent punktlighet, noe de nådde på landsbasis med 91 prosent, men at det er en del utfordringer på Vestfoldbanen.

– På Vestfoldbanen havnet vi på rett under 82, og der ønsker vi å bli bedre, sier Hansen.

Les også: Vil bruke 52 mrd. på tog

Grunner til forsinkelse

Noe av årsaken til forsinkelsene er at de fleste strekningene på Vestfoldbanen har enkeltspor, dermed kan ikke tog kjøre forbi hverandre. Et forsinket tog risikerer å forsinke andre tog.

Victor Hansen sier at de også har utfordringer fordi anlegget er av eldre dato.

Victor Hansen er leder for kunde- og trafikkinformasjon i Jernbaneverket

PUNKTLIGHET: Direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor, Victor Hansen, sier at det er utfordringer på Vestfoldbanen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi har brukt mye penger på det, og det har effekt, men det er viktig at vedlikehold og fornyelse fortsetter, konkluderer Hansen.

– Vi må også gjøre noe for å sikre jernbanen mot naturkrefter. Ved å ta i bruk ny teknologi vil jernbanen bli mer robust.

Forsinkelser under fire minutter registreres ikke da det utgjør liten forskjell for togpassasjerene.

Til tross for alle forsinkelsen er ikke Victor Hansen bekymret for at kundene skal gå lei.

– Vi har positiv utvikling på kundetilfredsmålinger, men vi må bli flinkere til å få ut informasjonen raskere hvis togene ikke går, avslutter Victor Hansen i Bane Nor.