Hopp til innhold

Røykeklubb trues med dagbøter

Røykeklubb trues med dagbøter på 10 000 kroner av kommuneoverlegen dersom de ikke innfører røykeforbud.

Einar Gran bryr seg ikke om påbud

Einar Gran blåser i kommunelegens påbud om skilt med røyking forbudt. Gran har andre skilt han vil bruke.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kommuneoverlegen har sendt brev til klubben der han viser til Lov om vern mot tobakkskader.

Han har vurdert saken ut fra klubbens praktiserer en avgjørelse i en lignende sak i Hardanger, etter en dom i Lagmannsretten, og det faktum at den saken ikke er rettskraftig før avgjørelse i Høyesterett.

 

 

Kommunelege Ole Henrik Augestad skriver i brevet at han følger lovtolkningen fra Sosial- og helsedirektoratet som tilsier at røykeklubben Cigarillos i Sandefjord er ulovlig.

Prinsipielt viktig

-Dette er prinsipielt viktig for å unngå at tilsvarende konsept spres til andre utesteder i byen, skriver Augestad i brevet til klubben.

Konseptet til Cigarillos er at den er basert på medlemskap og medlemsavgift i Røykens venner og at medlemmene har egne nøkkelkort for å komme inn.

Kommuneoverlegen krever at det settes opp skilt med røykeforbud i lokalene og at det innføres et internkontrollsystem som sørger for at loven overholdes til enhver tid.

Blåser i pålegget

Dersom dette ikke er i orden innen kommende mandag, 19. november, vil kommuneoverlegen, med hjemmel i loven om helsetjeneste i kommunen, gi Cigarillos løpende dagmulkter på 10 000 kroner fra samme dato inntil påbudet er fulgt opp.

Einar Gran, som er en ev eierne av røykeklubben Cigarillos, sier kommuneoverlegen går langt ut over sine fullmakter og at de ikke aksepterer kommunelegens krav.

- Dette blir ikke fulgt opp, sier Einar Gran til NRK.