Hopp til innhold

Store sprik i barnehagekvaliteten

Kvaliteten i norske barnehager er dårligere enn antatt. – Alvorlig, sier kunnskapsministeren om situasjonen.

Sara Embaye og Linn Cecilie Thorsen

ET VARMT FANG: Sara Embaye koser seg på fanget til pedagogisk leder Linn Cecilie Thorsen.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Se, se!

To år gamle Theodor Olsen er i full gang med en ny barnehagedag. For han er det viktigste akkurat nå det lille tårnet han stabler av klossene foran seg. Sara Embaye på snart to år trenger imidlertid et varmt fang mest.

Småbarnsavdelingene i norske barnehager har blitt større og barna flere. Fra år 2000 til 2017 har andelen 1- og 2-åringer med barnehageplass økt fra 37 til 82 prosent, ifølge SSB.

Linn Cecilie Thorsen

EN UTFORDRING: Pedagogisk leder Linn Cecilie Thorsen sier det er en utfordring at det har blitt mange flere små barn i barnehagene.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Med en fartstid på snart 20 år, er pedagogisk leder på småbarnsavdelinga ved Hovenga barnehage i Porsgrunn, Linn Cecilie Thorsen, en av dem som har sett den rivende utviklingen.

– Å få tilpasset sånn at 2-åringene får det de trenger, og 1-åringene det de trenger kan være en utfordring i hverdagen, innrømmer hun.

Thorsen tror at flere og bedre ansatte vil gi en enda bedre barnehage.

– Det å ha godt utdanna personale, og nok hender og føtter i barnehagen, det er det viktigste.

Barnehagebarn

KAMP OM OPPMERKSOMHETEN: Med få voksne og mange barn med ulike behov, kan det bli kamp om oppmerksomheten.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Ikke som forventet

I prosjektet «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» har forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med UiS, UiT og NTNU undersøkt kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen.

Mer om undersøkelsen: https://goban.no/files/2017/10/Quality-in-Norwegian-childcare-for-toddlers-using-ITERS-R-_accepted-for-publication-EECERJ-vol-261-2018.pdf

Det er en av de største studiene av små barns vilkår i norske barnehager noensinne, og prosjektet har avdekket store forskjeller mellom de ulike barnehagene.

– Kvaliteten i norske barnehager er ikke like god som forventet. Jeg er overrasket over funnene, for jeg hadde trodd det var bedre, ier førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ellen Os.

Ellen Os

OVERRASKET: Førstelektor ved UiOA, Ellen Os, er overrasket over funnene i prosjektet «Med blikk for barn».

Foto: HiOA

Undersøkelsen av 206 barnegrupper viser at ni prosent av gruppene ligger i kategorien som forskerne definerer som god kvalitet. 78 prosent har en middels kvalitet og tretten prosent havner i det nedre området. At så mange havnet i gruppen med middels kvalitet var lavere enn forskerne hadde forventet.

Hun forteller at barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov.

– Det får konsekvenser for sikkerheten og for barnas læring. Det blir ikke det gode pedagogiske tilbudet som barnehagene skulle være.

Kapasitet framfor kvalitet

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim mener kvaliteten i barnehagen kan ha gått på bekostning av kapasiteten.

konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.

VIL LAGE NY POLITIKK: Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier at de vil lese denne rapporten grundig, og ut fra det lage ny politikk for barnehagene.

Foto: NRK

– Barnehagesektoren har vært preget av at man har bygget kapasitet. Kvaliteten har kommet litt i skyggen av det. Det er alvorlig, for barnehagene er en viktig forberedelse til å gå på skolen. Det er også et viktig integreringsområde.

Kunnskapsministeren sier at det ikke skal ha noe å si hvor du bor eller hvilken barnehage du får barna inn i.

Vi skal sørge for at det skal være nok voksne på jobb, og for at sikkerheten og kvaliteten skal være god.