Romleiren i Tønsberg kan bli stående

For nesten to og et halvt år siden ble det etablert et midlertidig sted for romfolket. Men et midlertidig tiltak skal ikke vare i mer enn to år, derfor har kommunen det travelt med å finne en løsning.

Bilder fra romleiren på Trettepletten

PLASSEN ER FULL: Det er rett over 20 campingvogner på Trettepletten, i tillegg til brakkene med innlagt vann og toalett.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kommunaldirektør, Jan R. Eide

STARTER OMREGULERING: Kommunaldirektør Jan R. Eide sier administrasjonen nå vil starte prosessen med omregulering av området på Trettepletten.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

– Det vi kommer til å gjøre nå, er å foreslå en omregulering til oppstillingsplass. Da lager vi en politisk sak som kommer til politisk behandling så fort som mulig, sier kommunaldirektør i Tønsberg, Jan R. Eide.

Det er det kommunalt eide området Trettepletten i Slagendalen som ble tilrettelagt for romfolket som en midlertidig oppstillingsplass for drøyt to år siden, som nå må omreguleres.

– I dag er stedet regulert til deponi for kommunalt hageavfall, men nå vil altså administrasjonen i Tønsberg regulere det om til delt oppstillingsplass og deponiområde.

– Vi trenger også en oppstillingsplass i kommunen for utstyr og andre ting, så vi kommer til å anbefale at det gis en dispensasjon fra reguleringsplanen og anbefale at romfolket kan bruke plassen videre, sier Eide.

Det er bestemmelsene i plan- og bygningsloven som nå tvinger kommunen til å ta opp igjen saken. For skal det være en annen aktivitet på området enn hva det er regulert til utover de to midlertidige årene, så sier loven at det må omreguleres.

Få klager

Ifølge kommunaldirektøren har opplegget på Trettepletten fungert bra. I alle fall sammenlignet med hvordan det var i starten, da romfolket hadde tilholdssted på Messeområdet i Tønsberg.

Messeområdet

MESSEOMRÅDET: Det ble mye rot på Messeområdet da romfolket slo seg til der i starten.

Foto: Marita Nilsen / NRK

Da var det mange og krasse klager fra innbyggerne om at de rotet, sov i bilene sine og brukte turområdet som toalett.

– Vi har ikke fått noen nevneverdige klager, og derfor vil vi anbefale at romfolket kan fortsette å bruke det som oppstillingsplass.

Selv om politikerne bestemmer seg for å la romfolket fortsette å bruke plassen og dermed også går inn for omregulering, så betyr det likevel ikke at det blir en permanent ordning.

– Nei, det blir en midlertidig dispensasjon, men den kan vare over lengre tid. Men også dette er et politisk spørsmål, sier kommunaldirektør Eide.

Glad for langsiktighet

Leder i Tønsberg Røde Kors, Per Annar Holm, er glad for at kommunen nå tenker litt mer langsiktig for romleiren. Han har fulgt de som bor der tett i lang tid.

– Det knyttes alltid en viss usikkerhet til midlertidighet, men jeg tror at både kommunen og de andre samarbeidspartnerne har sett at dette er noe som fungerer greit.

Ifølge lederen i Tønsberg Røde Kors er løsningen de har kommet frem til her noe det legges merke til andre steder i landet.

– Det er mange kommuner som ønsker å komme for å se den såkalte Tønsberg-modellen, hvor vi har fått til et samarbeid mellom kommunen, Røde Kors, Frelsesarmeen og en menighet. Nettopp for å se hva man kan få til med relativt få midler, avslutter Holm.