Røde Kors: Tenk nytt om nyttårsforsettene

Hjelpeorganisasjonen forteller om et krevende år. Neste år håper de verden kan bli et bedre sted med din hjelp.

Bjørn Hjalmar Andersen

FLYKTNINGER, ENSOMHET OG FATTIGDOM: I tillegg til opplevelsene på mottakssentrene, sitter Bjørn Hjalmar Andersen i Røde Kors igjen med andre inntrykk fra året som er gått. – Vi opplever fortsatt at ensomheten i Norge og i Vestfold øker, og at det fortsatt er mange som lever under fattigdomsgrensen, sier han.

Foto: Linn Løkken

2015 har vært preget av sterke historier fra mennesker som er drevet på flukt fra krig og terror. Røde Kors har vært tungt inne i arbeidet med å ta imot flyktningene.

– De sterke historiene har satt dype spor, sier daglig leder i Vestfold Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon skal over en millioner flyktninger og migranter ha ankommet Europa i 2015. Det er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Over 3500 mennesker har omkommet eller forsvunnet i forsøket.

– I disse store tallene snakker vi om enkeltmennesker, og det er nettopp de enkelte menneskene vi møter på de mottakene vi jobber på akkurat nå. Det er det som gjør et sterkt inntrykk, sier Andersen.

Ønsket om å hjelpe

I september ble det klart at 1000 flyktninger skulle innkvarteres på Oslofjord Convention Center i Stokke. Også her har blant andre Røde Kors bidratt i hjelpearbeidet.

Bjørn Hjalmar Andersen forteller at historiene som er blitt fortalt, har satt sitt preg på julehøytiden både for han selv, og alle dem som jobber med å hjelpe.

Nå, på årets siste dag, har han en oppfordring til oss alle om å tenke nytt om nyttårsforsettene.

– Skulle jeg ønsket meg noe øverst på listen over forsetter nå, så er det at de engasjerer seg i de utfordringene som er knyttet til de humanitære behovene i Vestfold-samfunnet i året som kommer. Bli gjerne med i Røde Kors, men det er også mange andre måter man kan engasjere seg på for å gjøre verden til et enda bedre sted, sier han.

Selv om det har vært protester mot mottakssentre enkelte steder i landet, ønsker mange også nettopp å hjelpe. Det har vært den oppløftende delen av et ellers svært krevende år.

– Røde Kors opplever en markant økning av folk som engasjerer seg. Jeg har vært i Røde Kors i mange år, og har ikke opplevd maken til tilstrømning av folk som vil hjelpe, sier Andersen.