Hopp til innhold

– Har opptrådt illojalt og krenkende

Kritikken fra saksøkerne var krass da rettssaken mot Odd Nerdrum startet i Larvik tingrett.

Odd Nerdrum og Turid Spildo i Larvik tingrett

Verken Odd Nerdrum, eller hans advokat Stein E. Hove, ønsket å uttale seg til NRK.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Odd Nerdrum kom til tingretten sammen med sin sønn Øde og sin kone Turid Spildo. Hun er også kalt inn som vitne i saken.

Her ankommer Nerdrum retten (Se video)

Privatsrettslig konflikt.

Saken kommer opp i Larvik tingrett etter at Nerdrum avsluttet en tiårig avtale med The Nerdrum Institute (TNI) etter bare knappe to år. Avtalen ble inngått 29. desember 2009 og striden dreier seg om avtalen er oppsigelig.

Instituttet har saksøkt kunstneren for et tap anslått til 23 millioner kroner.

Uoppsigelig avtale

Espen Komnæs

Komnæs sier til NRK at en rettssak ikke var det instituttet ønsket.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Avtalen var så godt som uoppsigelig, så lenge de tre leverte den innsats de hadde avtalt, forteller saksøkers advokat, Espen Komnæs, i retten.

Komnæs var i sitt innledningsforedrag svært opptatt av å vise at The Nerdrum Institute har jobbet mye i de to årene de holdt på. Komnæs mener at motparten har opptrådt illojalt og krenkende i denne saken.

Overfor NRK utdyper han:

– Når man inngår en avtale med en medspiller man vet investerer mye tid og penger på å bygge opp en langsiktig virksomhet og så avbryter før instituttet har fått anledning til å realisere planene sine og få igjen investeringene, så mener jeg det er illojalt i et kontraktsforhold, sier Komnæs til NRK.no.

– Hva syntes dine klienter om å være her i dag?

– De mistrives med det. Alle tre har vel vært, og er kanskje også, Odd Nerdrums største beundrere. Så det er med svært blandede følelser at de befinner seg i en rettssal og er motparter til Odd Nerdrum, forteller Komnæs.

Sammenlignet samarbeidet med ekteskap

Allis Helleland og Kjell Wenstad

Kjell Wenstad og Allis Helleland, er sammen med Bjørn Li (ikke avbildet) hovedaksjonærene i TNI.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Ifølge NRKs reporter i rettssalen har første del av dagen blitt brukt til å lese opp en masse e-poster.

I en av e-postene som ble lest opp sammenlignet Nerdrums kone, Turid Spildo, samarbeidet med ekteskap der man ikke elsket hverandre lenger. Derfor mente hun at de måtte skilles uten ufred. Dette kom overraskende på instituttet, som i flere måneder etter bruddet forsøkte å redde samarbeidet.

Ingen kan tvinges til å elske. Vil den ene ut er det slutt.

Turid Spildo

Men så gikk Nerdrum ut offentlig med bruddet. Komnæs sa i retten at etter det var det umulig å fortsette, og at de må dele tapet som følge av bruddet.

– Utover i 2012 skjønte man at dette kom til å bli en rettssak. Instituttet forsøkte lenge på å få til en dialog, man var villig til å reforhandle vilkårene for kontrakten, men Nerdrum var absolutt på at den kontrakten måtte opphøre, sier Komnæs til NRK, og legger til:

– Da har man dessverre fra instituttets side ikke sett noen annen mulighet enn å forfølge kravet rettslig. Det var ingen situasjon man ønsket.

Ingen forretningsmann

Stein E Hove

Hove sa i rettssalen at Nerdrum ikke ville sagt ja til en uoppsigelig kontrakt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Etter pausen var det Nerdrums advokat, Stein Erik Hove, sin tur til å snakke.

– Nerdrum ville sagt nei til avtalen om den var uoppsigelig. Det må saksøker ha forstått, sa Hove i rettssalen.

Han kommenterte også påstanden om illojalitet, som han mislikte sterkt. Ifølge Hove mente Nerdrum at avtalen kunne sies opp, og at det er alt det saken handler om.

Når han snakket om kontrakten, omtalte han det som en «lureavtale».

– Avtalen er uklar, og det er motpartens ansvar, sa Hove.

Hove uttalte også at hans klient ikke er noen forretningsmann og heller ikke har noe talent som forretningsmann.

– Han er kjent for alle som en kunstner, både i Norge og i utlandet. Min kommentar til spørsmålet om Nerdrum er en forretningsmann, var rettet mot motpartens påstand om at Nerdrum er en erfaren forretningsmann. Det bestrider vi,sier Hove til NRK.

Ifølge Hove var Allis Helleland avgjørende for at Nerdrum inngikk avtalen. Det var hennes kontakter ute i verden som fikk ham til å skrive under.

– Når hun kom på banen skulle det føre til at Nerdrum fikk en helt annen status ute i verden, sier Hove.

Men etter hvert ble Nerdrum bekymret. Det var ingen aktivitet og ingen store utstillinger. Ifølge Hove ble Nerdrum da misfornøyd med Hellelands innsats, og hevder at hun ikke har tid.

Det er satt av totalt tre dager til rettssaken. I morgen skal Nerdrum selv forklare seg for retten.