Hopp til innhold

Overrasket over at smittetrenden med flåttvirus fortsetter å øke

Antall smittetilfeller med TBE-virus fortsetter å øke, viser tall fra årets sesong. I Telemark har rekordmange vært innlagt på sykehus.

Flått sitter på et strå

REKORDMANGE: 82 tilfeller med TBE-virus er registrert i Norge hittil i år, mot over 70 i fjor som var et rekordår.

Foto: Erik Karits

Fjoråret var et rekordår nasjonalt med over 70 personer smittet med TBE-virus.

Hittil i år er det meldt om 82 tilfeller med TBE-virus i Norge, ifølge foreløpige tall fra FHI.

– Det tyder på at antallet tilfeller av TBE-virus fortsetter å øke i Norge, sier Helena Niemi Eide, lege ved avdeling Smittevern og beredskap på Folkehelseinstituttet.

Helena Niemi Eide.

ØKER: Det tyder på at antallet tilfeller TBE-virus fortsetter å øke i Norge, sier Helena Niemi Eide, lege i FHI.

Før 2018 var det 6–12 tilfeller per år.

FHI tror årsaken til økningen er sammensatt og påvirket av blant annet gunstige klimaforhold.

Også for borreliose har det vært en økning de siste årene.

Litt overrasket

Forskere har trodd at økningen også har sammenheng med pandemien der flere har feriert innenlands.

Men til tross for en mer normal sommer, fortsetter smittetrenden i Telemark.

Sammen med Vestfold og Agder utgjør det episenteret for smittetilfeller i landet.

Rundt 25 personer har blitt så syke at de var innlagt ved Sykehuset Telemark i år, mot 20 pasienter i fjor. I tillegg har tre vært til poliklinisk behandling.

Prosjektleder Hege Kersten og stipendiat Hilde Skudal ved Sykehuset Telemark til sak om flåttstudie.

ØKER: Ved Sykehuset Telemark har 28 personer vært innlagt på sykehus eller til poliklinisk behandling i år, fire av disse var barn, forteller Hilde Skudal, ansvarlig for flåttstudien. Her sammen med forskningssjef ved sykehuset, Hege Kersten.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Det er litt overraskende, mener Hilde Skudal, ansvarlig for en flåttstudie og stipendiat ved Sykehuset Telemark.

– Vi hørte argumentene om at lockdown påvirket vanene til folk. Det kan hende at vanene har vedvart. Vi ser at folk som har blitt smittet, har vært på hytta eller på dugnad. Vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det er sånn, og litt overrasket er vi jo, sier hun.

De samarbeider med sykehusene i Vestfold, Sørlandet, Flåttsenteret og Rikshospitalet om den første norske studien om TBE-virus blant norske pasienter som gruppe.

Ved Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus har det derimot vært færre tilfeller i år. Der har henholdsvis sju og 10 personer vært innlagt med TBE-virus.

Les også: Ny studie om flått: Større risiko for restplager hos norske pasienter

Aleksander Fredriksen til sak om flått
Aleksander Fredriksen til sak om flått

De fleste er uvaksinerte

De aller fleste som har vært innlagt ved Sykehuset Telemark, har vært uvaksinerte.

– Vi ser at noen har begynt å vaksinere seg, og flere har tatt den første dosen. Men for å være fullvaksinert, trenger man tre-fire doser avhengig av alder og eget immunforsvar, forklarer hun.

Vaksinen mot TBE-virus er dyr og kan koste mange tusen kroner for en familie.

– Mange tar seg ikke råd til det fordi det er en sjelden sykdom. Men for dem som rammes, ville det vært gunstig med en vaksine. Den forebygger sykdom, sier Skudal.

Av pasientene som er innlagt, blir noen friske etter et par uker.

Mens andre fortsatt er 100 prosent sykemeldt etter et år, selv om de er i 30-40-årsalderen.

Av dem som blir syke, får om lag 30 prosent infeksjon i sentralnervesystemet som hjerne og hjernehinner, forteller Skudal.

– Dette er uten tvil en alvorlig sykdom, sier hun.

Les også: Vil gjøre dyr vaksine gratis for barn: Astrid (10) måtte legges inn på sykehus

Astrid og mamma Maria Fahlström til sak om TBE-virus
Astrid og mamma Maria Fahlström til sak om TBE-virus

Vurderer vaksineanbefalinger

FHI anbefaler TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark, og som ofte blir bitt av flått i Agder, Vestfold, Telemark og gamle Buskerud fylke.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som avgjør hvilke vaksiner som inngår i nasjonale vaksinasjonsprogram.

Innføring av TBE-vaksinen i vaksinasjonsprogram ble vurdert og avslått i 2019, etter at Østfold fylkeskommune ba om det.

Begrunnelsen var at forekomsten av TBE i Norge er lavere enn det nivået WHO anbefaler for innføring av vaksine.

En ny vurdering kan bli aktuell dersom forekomsten endrer seg vesentlig. Da må også en finansieringsordning vurderes, opplyser FHI.