– Aldri før har flere ønsket å bygge idrettsanlegg

Vestfold har aldri hatt en større økning i antall spillemidler enn i år. Nå skal 58 millioner kroner fordeles til idrettsanlegg over hele fylket.

Legging av kunstgress på Bibomyra i Våle

REKORD: Fylkeskommunen fått inn rekordmange søknader om spillemidler i Vestfold i år. Her fra da idrettslaget Ivrig Våle nylig la kunstgress på Bibomyra i Våle. Dette kunne laget gjøre takket være tildelte spillemidler.

Foto: NRK

Både kommuner og idrettslag i Vestfold har planer om å bygge idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Fylkeskommunen har 58 millioner kroner å fordele til dette, noe som er hele 21 millioner mer enn i fjor.

– Dette er en rekordhøy økning, som skyldes flere ting. En årsak er at den nasjonale fordelingsnøkkelen for spillemidler er endret i år, slik at mer går til idrettsformål nå enn før. Samtidig har søkingen fra Vestfold vært veldig stor, Arild Moen, kulturdirektør i fylkeskommunen.

I år går 64 prosent av spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS til idrettsformål, mot tidligere 56 prosent.

Hvis antallet søknader fylkeskommunen melder inn er stort, bidrar det til at fylkeskommunen får en større pott å dele ut, ifølge Moen.

– Departementet legger også vekt på hvordan vi forvalter spillemidlene over flere år, nemlig at vi får delt ut alle midlene. Det teller i tillegg positivt at vi har orden i eget bo.

Arild Moen

KULTURDIREKTØR: Arild Moen er kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune. Søknadene fylkeskommunen har fått inn i år dreier seg blant annet om turstier og klatrevegger.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Alle vil få midler

Betyr det at det er mange kommuner og idrettslag som kan se lyst på fremtiden når det gjelder å realisere idrettsanlegg?

– Absolutt. Alle som søker vil få midler etter maks tre år, så lenge de skal bygge på et godkjent anlegg. Det er totalt planlagt å bygge for 700 millioner i Vestfold neste år, sier Moen.

Hovedutvalget for kultur og helse i fylkeskommunen avgjør den endelige fordelingen av pengene 1. juni.

Storhall i Sandefjord

Ifølge Moen har den totale søknadssummen fra Vestfold-kommunene nesten fordoblet seg fra i fjor til i år.

– Det er veldig positivt, særlig i et folkehelseperspektiv. Den største søknaden vi har fått handler om Bugårdshallen idrettshall i Sandefjord, og vi innstiller på at prosjektet skal få 17,2 millioner kroner i år og neste år. Den minste søknaden hører også hjemme i Sandefjord – Sandefjord orienteringsklubb kan få 29–000 kroner.

83 av søknadene fylkeskommunen har fått inn i år dreier seg om ordinære anlegg, og 56 om nærmiljøanlegg.

Basert på innkommende og godkjente søknader vil årets tildeling blant annet gjøre at alle vestfoldkommunene snart vil ha sin egen kunstgressbane.

Hvordan blir søknadene vurdert?

– Den viktigste jobben blir gjort i kommunene, det er de som prioriterer hva de ønsker å få til. Også har vi en nær dialog med Vestfold idrettskrets om prioritert idrettsanlegg, sier Moen.