Hopp til innhold

Nå blir det kø

Søndag starter rehabiliteringen av tunneler på E 18 i Vestfold.

Hanekleivtunnellen

SANDE: Oppgraderingene av fem tunneler på E 18 starter med Hanekleivtunnelen.

Foto: Helena Rønning / NRK

Fem tunneler på E 18 gjennom Vestfold skal oppgraderes innvending.

Mandag starter arbeidene i Hanekleivtunelens sørgående løp. Det betyr at all trafikk skal sluses gjennom nordgående løp.

– Vi må forvente at det blir kø når all trafikk skal inn i ett løp, i hvert fall på fredag og søndag, sier Odd Tandberg i Statens vegvesen.

– Når det er innsnevring på en vei der opp til 30 000 biler passerer i døgnet, da blir det kø, sier han først som sist.

Odd Tandberg

ROLIG: Odd Tandberg i Statens vegvesen oppfordrer alle bilister på E 18 til kjøre pent i tunnelene som får toveis trafikk. – Da er sjansen for ulykker inne i tunnelene mindre.

Foto: Helena Rønning / NRK

Ett og et halvt år med innsnevringer

Rehabiliteringen av begge løpene i Hanekleivtunnelen vil ta 4 måneder. Etter det følger oppgraderinger av Løkentunnelen, Hillestadtunnelen, Bringåkertunnelen, Botnetunnelen, og Brekke tunnelen.

Til sammen vil det være innsnevringer på E 18 i halvannet år.

Fartsgrensen i sjikanen der du må skifte felt blir satt ned til 50 km/t og inne i tunnelen kan du kjøre i 70 km/t.

Ferske erfaringer fra innsnevringen og tovegs trafikk over Skjeggestadbrua, tilsier at trafikkavviklingen kommer til å gå greit, men at de kan bli kø.

– Kjør pent, oppfordrer Tandberg.

Innmaten byttes ut

Det er i hovedsak installasjoner som har med brannsikkerhet og trafikkulykker som skal oppgraderes inne i tunnelene. Men også viftesystemene skal skiftes ut.

– Målet er at riksvegstuneller skal oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019, opplyser kommunikasjonsansvarlig Lars Helge Rasch i Statens vegvesen.

Gamle E 18

– Rampen som tar deg ut på E 18 mot Kristiansand nord for tunnelen bli stengt, forteller Sandberg.

Han anbefaler bilister som skal fra Sande og sørover til å kjøre gamle E 18.