Vil holde rovdyr og beitedyr fra hverandre

Regjeringen ønsker å videreføre ordningen med å ha beitedyr ett sted, og rovdyr et annet sted.

Gaupe med unger

Gaupe i en del av fylket, og beitedyr i en annen del av fylket, er ønsket fra regjeringen.

Foto: Espen Forsberg / SCANPIX

Det kom fram i går, da rovviltnemndene i hele landet møtte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Målet er å hindre lidelser for beitedyrene. Derfor ønsker regjeringa såkalt arealdifferensiering, sier Jørund A. Ruud, leder av rovviltnemnda i region 2, som omhandler Telemark, Vestfold, Buskerud og Agder-fylkene.

– Utfordrende for Telemark

Ruud sier det for Telemark sin del først og fremst er gaupa som er utfordrende å håndtere.

Jørund A. Ruud

Leder av rovviltnemnda i region 2, Jørund A. Ruud er glad for at regjeringa tar initiativ til å møte rovviltnemndene.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Vi har lite ulv, bjørn og jerv, mens gaupa er tallrik her i fylket.

Han tror regjeringens ønske om arealdifferensiering vil gjøre en gammel debatt aktuell nok en gang.

– Vi har hatt det slik at øvre deler av fylket, fra Lifjell og oppover, skal være prioriterte områder for beite. Det betyr at det blir jaktet mye gaupe i disse områdene, noe som igjen fører til at gaupebestanden blir tettere i nedre deler av fylket. I disse områdene er det ikke så mange beitedyr, men mye rådyr og hjort, som gaupa da livnærer seg av. Denne diskusjonen vil vi måtte ta igjen, sier Ruud.

Viktig med lokale beslutninger

Han er positiv til at regjeringa viser interesse for denne debatten, og er glad for initiativet fra statsrådene. Han mener det er viktig med god og riktig informasjon, og mener det er et argument for at rovviltnemndene får større innflytelse.

– Vi har dialog med beitenæringa og bondeorganisasjonene på den ene siden, og jeger- og fiskeforeninger og andre interessegrupper på den andre siden, noe som gjør oss i stand til å ta gode beslutninger, sier Ruud.

Han er også opptatt av at beslutninger kan bli tatt lokalt, for å sikre handlekraft ved akutte situasjoner.

– Det er viktig at rovviltnemndene kan iverksette skadefellinger dersom en ulv for eksempel angriper en saueflokk. Da må beslutningene tas raskt, sier Ruud.

Opplever regjeringen positiv

Ruud fikk ingen lovnader om økt innflytelse fra regjeringen, men fikk beskjed om at innspillene han kom med blei tatt med i det videre arbeidet.

– Regjeringen tar dette med seg, og tar det med i evalueringen av rovdyrforliket som kommer i starten av 2016.