Hopp til innhold

Protesterer mot vannscooter-forslag

Vannscooterforskriften er nå på høring og kan bli opphevet fra 1. mai i år. Dette vil ødelegge friluftsliv og natur, mener vannscootermotstandere.

Bård Hoksrud på vannscooter

VIL FJERNE REGELVERKET: Bård Hoksrud (Frp) har stått i spissen for å fjerne dagens vannscooterforskrift. Han mener det blir lettere å håndheve regelverket dersom vannscooter sidestilles med fritidsbåt. Her fra en markering i Oslofjorden i fjor sommer.

Foto: Aas, Vegard M. / NTB scanpix

– Frihet fra forstyrrelse og unødvendig støy må vike på grunn av et mindretall kan more seg med motorisert, ukontrollert ferdsel på andres bekostning. Det er oppsiktsvekkende å fremme et slikt forslag i en tid hvor man ellers legger stor vekt på å ivareta både friluftsliv, natur og miljø, sier vannscootermotstander og hytteeier Rune Bård Hansen.

Rune B. Hansen

Rune B. Hansen mener det bør komme en konsekvensutredning.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Hansen har flere ganger anmeldt ulovlig vannscooterkjøring og kjempet mot liberalisering av regelverket. Et regelverk han kjenner godt fra sine tidligere jobber som assisterende sysselmann på Svalbard og politimester i Vestfold.

Hansen mener et frislipp ødelegger opplevelsen av å være ved vannet.

Overlater ansvaret til kommunene

Vannscooterforskriften ble vedtatt i 2013 etter at det siden 2001 hadde vært et generelt forbud mot vannscooterkjøring. Dagens regelverk sier blant annet at vannscooterkjøring må foregå 400 meter fra land og på veien dit er maksfarten fem knop.

Det nye lovforslaget innebærer at kommunene overtar ansvaret for å regulere bruken. Departementet mener kommunene med kunnskap om lokale forhold, bedre kan finne løsninger som avveier forskjellige behov.

Lille julaften sendte Klima- og miljødepartementet forslaget på høring med frist 23. mars. Dersom forslaget blir vedtatt sidestilles vannscootere med båter fra 1. mai i år.

– Regjeringen går feil vei

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, mener dagens forskrift må forbli og forsterkes, ikke fjernes.

Foto: Naturvernforbundet

– Regjeringens forslag er en farlig forenkling av vannscooterregelverket. Det kommer til å føre til et enda sterkere konfliktnivå enn vi allerede har i dag, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.

Forbundet mener regjeringen går på tvers av faglige anbefalinger. Det mener Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er helt feil.

– Både Hansen og Naturvernforbundet har dette som kampsak, og det respekterer jeg, men jeg er samtidig helt uenig. Det finnes god dokumentasjon som synliggjør at dette er riktig å gjøre.

Hoksrud har stått i spissen for et frislipp av dagens regelverk.

Dagens regelverk fungerer ikke helt

Dokumentasjonen både Hoksrud, Lundberg og Hansen viser til er fra Vista Analyse, som i 2014 utarbeidet en rapport om dagens vannscooterforskrift.

Konklusjonen i rapporten er at dagens regelverk ivaretar hensynet til natur- og friluftsinteresser, men ikke til sikkerhet.

Departementets vurdering er, på bakgrunn av analysen, at det er liten grunn til å anta at endringene vil medføre alvorlig eller irreversibel skade på arter, naturtyper eller økosystem.

Rapporten påpeker også at dagens regler er vanskelig å håndheve.

Hansen mener særegne, kommunale regler vil forverre nettopp det problemet. Hoksrud mener imidlertid at likestilling av vannscooter med fritidsbåt vil forenkle håndhevingen av reglene.

Leder i Norges vannscooterforbund, Lars Erik Bakke, sier at de støtter innstillingen til Klima- og miljødepartementet. Småbåtlovens regelverk med sine 40 paragrafer for bruk av fritidsbåt vil reguleres tilstrekkelig.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark