Advarer mot ny lov: – Viktige planter og insekter kommer til å dø ut

To sommerfuglarter er allerede borte. Biologer mener flere arter kan forsvinne dersom regjeringen åpner for mer bygging i strandsonen.

Oslo

BYGDØY: Få steder er uberørt av mennesker langs Oslofjorden.

Foto: NRK LUFTFOTO/Per Kåre Sandbakk

Noen steder langs Oslofjorden er det ifølge biologene allerede for sent. Strandsonen er bygget ned og arter har blitt borte.

Nå vil regjeringen gjøre det enda lettere å bygge i strandsonen. Det er fullt mulig å få til uten at det går utover naturen, mener regjeringen. Men ikke alle er enige.

– Bygninger, plener og kunstige strender ødelegger for planter og insekter slik at de ikke lenger har noe sted å være. Viktige planter og insekter kommer til å dø ut med de nye forslagene, sier Christian Steel i Sabima.

Organisasjonen består av svært mange biologer, botanikere og ornitologer i Norge.

De advarer om at flere arter kommer til å forsvinne som følge av regjeringens forslag.

undefined
Disse fire sommerfuglartene levde ved Oslofjorden for tjue år siden.
undefined
Nå er to av dem utryddet, og to andre står i fare for å bli borte.
Lakrismjeltblåvinge og klippeblåvinge: Christian Steel. Prikkrutevinge: Kristoffer Bøhn

To forslag skal gjøre det lettere å bygge

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har ansvaret for de nye forslagene.

Han er enig i at det har blitt bygget for mye langs Oslofjorden, men mener det er mulig å bygge mer andre steder.

Derfor har han lagt fram to forslag:

  • En forskrift som skal gjøre det lettere å få bygge i strandsonen. Dette gjelder ikke Oslofjorden, men store deler av Vestlandet og Nord-Norge.
  • En endring i plan- og bygningsloven. Forslaget betyr i praksis at alle kommuner, også langs Oslofjorden, skal få bestemme mer selv, og gi flere dispensasjoner.

I dag blir flere utbygginger kommunene har sagt ja til stoppet av statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). Biologene ser på denne ordningen som et sikkerhetsnett for naturen. De er bekymret for at regjeringen fjerner denne sikkerheten.

Endringen av loven skal behandles av Stortinget i mars.

En alternativ virkelighet

Kommunalministeren mener det er gode grunner til å gjøre endre loven.

– Norge er et langstrakt land. I mange deler av landet er det fullt mulig å både legge til rette for mer aktivitet og arbeidsplasser, samtidig som man tar vare på artsmangfoldet, sier Nikolai Astrup.

Sabima er helt uenig.

– Vi har så dårlige erfaringer langs Oslofjorden at det er ingen grunn til å eksportere dette til andre deler av landet, sier Christian Steel.

Han mener Astrup nærmest lever i en alternativ virkelighet. Steel mener dette allerede i dag fungerer dårlig.

– En fersk rapport viser at kommunene allerede i dag gir dispensasjoner i 85 prosent av tilfellene i strandsonen.

Steel mener forslagene fra regjeringen er å stjele strandsone og naturmangfold fra folket.

Tjøme

TJØME: Dette er ett av mange hytteområder langs Oslofjorden som har gått gjennom en forvandling de siste 20 årene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Vil ha vekst og utvikling

Ofte vil mennesker og dyr bruke de samme stedene.

– Der det er mest næringsrikt og solrikt vil også mange av fuglene, dyrene og plantene trives, sier Steel.

NRK har tidligere skrevet om hvordan folk flest har mistet et område tilsvarende 12 000 fotballbaner langs kysten på 20 år.

Kommunalministeren mener på sin side at mennesker også trenger noe å leve av. Han vil for eksempel legge til rette for nye fiskemottak eller naust for kajakkutleie.

– Skal vi ha vekst og utvikling i distriktene, må vi utnytte de ressursene strandsonen har, sier Astrup.

Flere har reagert kraftig på regjeringens forslag. Her kan du lese høringssvarene.