– Glad for at vi endelig har fått et vedtak

Samferdselsdepartementet har besluttet at Ringveikonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen.

Korridoralternativene KVU Tønsberg

Det skraverte området viser de to korridoralternativene regjeringen har vedtatt. Til venstre ser vi Teie til Smørberg i nærheten av Jarlsberg travbane. Til høyre ser vi løsningen Teie-Korten.

Foto: Statens vegvesen

Regjeringen vil ha en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg via Korten eller Jarlsberg, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag.

Om det blir bro eller tunnel, og om det blir til Korten eller til Jarlsberg, skal kommunene og lokale myndigheter avklare.

– Klokt

Samferdselsdepartementet har altså besluttet at Ringveikonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen.

– En klok beslutning, mener avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin.

– Jeg er glad for at vi endelig har fått et vedtak, slik at vi kan komme videre, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Tønsberg-ordfører Petter Berg er også fornøyd med vedtaket. Han sier dette vil føre mindre trafikk i Tønsberg sentrum.

Fungerende ordfører på Nøtterøy, Bjørn Kåre Sevik, sier at han ikke er overrasket, men heller ikke helt fornøyd.

– Jeg må få lov å uttrykke at jeg er noe skuffet over at ikke Vestfjord-forbindelsen også fikk lov å være med i den videre utredningen, men jeg tar til etterretning hva regjeringen har valgt, sier han.

Sentrum

Samferdselsdepartementet skriver videre i pressemeldingen at det er en forutsetning at det ikke skal legges til rette for økt biltrafikk inn mot Tønsberg sentrum.

– Samferdselsdepartementet er opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fortsetter:

– Fordi man lokalt planlegger bruk av bompenger, er det viktig at løsninger og kostnader søkes holdt innenfor de anslagene som er lagt til grunn i tidligere utredninger og i departementets beslutningsgrunnlag for valg av Ringveikonseptet. Den valgte løsningen skal legges til grunn for videre planlegging av en eventuell bypakke for Tønsberg.

  • Les også: Stor uenighet om broløsning i Tønsberg
    Korridoralternativene KVU Tønsberg

    Det skraverte området viser de to korridoralternativene regjeringen har vedtatt. Til venstre ser vi fra Kolberg på Teie til Smørberg i nærheten av Jarlsberg travbane. Til høyre ser vi løsningen Kolberg-Korten.

    Foto: Statens vegvesen