Redusert straff i Rubicon-saken

Tre menn ble først dømt til flere års fengsel hver i tingretten, men anket og ba om redusert straff. En av dem lyktes med det.

Overvåkningsvideo fra Sandefjord-politiet

OVERVÅKET: I «Operasjon Rubicon» brukte politiet blant annet helikopter da de spanet.

Foto: Politiet / Politiet

Tre menn fra Litauen er nå, også i Agder lagmannsrett, dømt for sin rolle i den såkalte Rubicon-saken.

Saken mot de tre er en del av en omfattende etterforskning og rettssaker mot flere personer fra Litauen og Norge.

Operasjonen ble kalt «Rubicon», og politiet etterforsket innførsel og salg av betydelige mengder metamfetamin og amfetamin. Etterforskningen var omfattende og innebar blant annet romavlytting, teknisk sporing og bruk av spaning. Flere personer er dømt.

Ankesak

Dommen etter ankesaken i Agder lagmannsrett er klar. De tiltalte denne gangen var en 39-åring, en 38-åring og en 27-åring fra Litauen.

39-åringen er dømt for å ha hatt befatning med til sammen cirka 15 kilo metamfetamin og amfetamin. Han er dømt for å ha solgt eller forsøkt å selge narkotikaen i Sandefjord, Arendal og Haugesund-området i perioden 2013 til februar 2015.

27-åringen ble funnet skyldig i å ha hatt befatning med til sammen 18 kilo metamfetamin og amfetamin. Alt er enten innført eller overdratt, heter det i dommen. Han dømmes også for oppbevaring av åtte kilo som senere ble solgt.

38-åringen er også dømt for befatning med amfetamin og metamfetamin. Men for han var det snakk om en mindre mengde narkotika enn for de to andre – ti kilo. Store deler av dette er overdratt eller forsøkt overdratt, ifølge dommen.

Goksjø i Sandefjord

DEPOT: Politiet mener området rundt rasteplassen ved Goksjø i Sandefjord ble brukt som depot for narkotika.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Flere års fengsel

Tingretten dømte i sommer 39-åringen til 11 år og seks måneders fengsel. Han måtte også tåle en inndragning av utbytte på 900 000 kroner.

Lagmannsretten mener han hadde den mest dominerende rollen av de tre mennene, men fordi han ble frifunnet for innførsel av narkotika fra Sverige til Norge, ble fengselsstraffen redusert til ti år.

På grunn av ny informasjon om hans økonomiske situasjon og en usikkerhet rundt hvor mye han tjente på narkotikaomsetningen, ble også summen redusert til 300 000 kroner.

27-åringen ble dømt til ni års fengsel i tingretten. Han måtte betale 21 200 kroner til staten. I lagmannsretten ble straffen skjerpet, og han fikk ti års fengsel.

I tingretten ble 38-åringen dømt til åtte års fengsel og han måtte tåle inndragning av bilen sin. Lagmannsretten var enig i den dommen.