Vil ha førerkort for disse

TØNSBERG/SANDEFJORD (NRK): Redningsselskapet frykter høy fart vil føre til flere ulykker.

Vannscooter

HØY FART: Redningsselskapet håper det vil kreves mer av førere av raske båter og vannscootere i fremtiden. De mener at opphevelsen av vannscooterforbudet, og den generelle fartsøkningen de ser på sjøen, bør fanges opp av et hurtigbåtsertifikat.

Foto: Rainer Prang / NRK

18. mai ble vannscooterne sidestilt med andre fritidsfartøyer, da den nasjonale vannscooterforskriften ble opphevet.

Det aktualiserer ønsket om en praktisk båtførerutdanning, og et eget sertifikat for dem som skal kjøre hurtiggående båter og vannscootere, mener Redningsselskapet (RS).

De beskriver vannscootere som et «ekstremt krevende farkost å beherske» om du mangler erfaring. Og peker på høy fart, høy akselerasjon og hvordan vannscootere oppfører seg i vannet, som risikofaktorer.

– Vi har 50 redningsskøyter langs kysten, og vi vet hva fart kan gjøre i båter og på vannscootere, sier generalsekretær Rikke Lind.

Vil utvide dagens prøve

Hun mener dagens båtførerprøve enkelt kan utvides med en praktisk del, og utstedelse av et eget hurtigbåtsertifikat.

Rikke Lind om bord i en båt.

TRYGGHET: Rikke Lind sier hun ikke har som mål å hindre folk i å kjøre fort på sjøen, men at det skal skje i trygge former.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

De fremmer derfor nå et forslag for regjeringen om å få dette på plass raskt.

– Erna Solberg, resten av regjeringen og Stortinget – vær beredt. Redningsselskapet kommer med et konkret forslag om hvordan sikkerheten på sjøen kan bli bedre gjennom en enkel utvidelse av dagens båtførerprøve og med et hurtigbåtsertifikat, slik at du kan kjøre fort, gjerne 100 kilometer i timen og leke deg, samtidig som du er trygg på egen og andres sikkerhet.

– Hvor går grensen for en hurtiggående båt?

– På moped er det rundt 40 kilometer i timen, og vi vil anta at det går et sted mellom 35 og 40 kilometer i timen også på sjøen. Det må være politikerne og politimyndigheten som setter den eksakte grensen.

Lind er forberedt på at forslaget vil møte motstand.

– Samtidig ser vi at det er økt oppslutning rundt dette, fordi det har vært noen alvorlige ulykker. Tidligere somre har det vært RIB-ulykker, og nå har vi hatt flere ulykker med vannscootere.

– Jeg tror alle ser at det er lov å ha det gøy på sjøen, men at det må kombineres med trygge rammer, kunnskap og ferdigheter.

Støtter forslaget

I dag får man båtførerbevis etter å ha gjennomført teorikurs og avlagt teoriprøve.

Per Ivar Aas, daglig leder ved Vestfold Maritim som selger båter og vannscootere, støtter forslaget om en praktisk hurtigbåtopplæring.

– De fleste båtførere trenger nok litt opplæring i hastighet.

Også han synes båtførerprøven mangler en praktisk del. Han synes det er viktig å lære seg forskjellen på hvordan en båt beveger seg i vannet i forhold til en bil på veien, samt lære seg hvordan man tar hensyn til andre på sjøen.

– Båtførerprøven bør holdes enkel, slik den er i dag. I tillegg mener jeg det bør integreres et par kjøretimer i båt, slik at de som faktisk avlegger prøven har vært i båt.