Hopp til innhold

Redd lensmannskontorene forsvinner

Når politireformen trer i kraft kan lensmannen bli erstattet av patruljer i bil. Gry-Anette Rekanes Amundsen (Frp) vil beholde den gode, gamle lensmannen som kjenner alle i bygda.

Gry-Anette Rekanes Amundsen

Gry-Anette Rekanes Amundsen er lynklar på at det er totalt feil å legge ned lensmannskontorer i fremtiden.

Foto: Roald Marker / NRK

På et dialogmøte med ordførerne i Telemark var antall lensmannskontorer et av temaene.

Politianalysen slår nemlig fast at det er nødvendig å kutte i både antall politidistrikt og tjenestesteder. I svært mange fylker betyr det kutt i antall lensmannskontor.

Les:

Gry-Anette Rekanes Amundsen fra Nome Frp var også til stede. Hun mener at analysen legger opp til for harde kutt.

Rita Kilvær

Politimester Rita Kilvær mener man kan ha nærpoliti som har kontakt med publikum, uten å ha den tradisjonelle lensmannen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Vi vil sitte igjen med kun seks lensmannskontor i hele Telemark. Beregnet utrykningstid er satt til 45 minutter, og det er altfor dårlig, sier tredjekandidaten på FrPs stortingsvalgliste. I hennes hjemkommune Nome blir lensmannskontoret lagt ned.

Politimester Rita Kilvær minner om at arbeidet med politireformen er i startgropen. Det vil ennå ta lang tid før alt er på plass.

– Hvis man bare tar utgangspunkt i modellen for analysen, kommer man fram til at bare seks lensmannskontor skal bestå. Dette er imidlertid en lang prosess. Først skal det bestemmes hvor mange politidistrikt Norge skal ha, så skal man bestemme hvor mange tjenestesteder vi skal ha. Jeg har ennå ikke kommet med noen anbefaling, svarer Kilvær.

Les også:

Ja og tja til politisammenslåing

– Gull verdt med lensmenn

Dersom lensmannskontoret blir erstattet av politifolk som kjører patrulje, er ikke dette godt nok for Amundsen. Hun mener at lensmennene også har en forebyggende effekt.

– Det er helt umulig å måle, men lokalt politi kjenner den enkelte. De kan ofte ta tak i problemene før de blir store. De kjenner miljøene og det er gull verdt, sier hun.

Politimesteren er enig i at forebygging er viktig, og forteller at det var et av temaene på møtet med ordførerne.

– Samtidig er ungdomsavsnittet på Grenland politistasjon en av de beste forebyggende avdelingene vi har. Selv om ikke de kan kjenne alle over hele Telemark, har de sine metoder. De er ute og fordeler områder, blir kjent med ungdommer og skaffer seg kontakter med personer som jobber i forskjellige miljøene.

Gry Anette Rekanes Amundsen, Kristian Norheim og Bård Hoksrud

Frp har jobbet for å styrke lensmannskontorene både før og under valgkampen. Her banker hun på stengte lensmannskontor i sommer, sammen med Kristian Norheim og Bård Hoksrud.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Les også:

Bør få flere stillinger

Amundsen holder likevel på sitt. Hun er klar på at lokalt politi er best, og mener at istedenfor å bli lagt ned, bør Nome kommune få flere stillinger.

– Målsettingen er at Norge innen 2020 skal ha to polititjenestemenn per 1000 innbyggere. Da skulle vi hatt 13 politifolk og kontoret kunne leve videre.

På møte med politikerne i dag lærte Politimester Kilvær en ting:

– Vi i politiet må bli flinkere til å få fram at vi kan ha nærpoliti som har kontakt med publikum, selv om den tradisjonelle lensmannen blir borte.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark