Elin er redd for å miste huset fordi hun er syk

SKIEN (NRK): Pasienter taper store beløp dersom de er sykemeldt for lenge. For noen kan det gå så langt at de mister hjemmet sitt. Kreftforeningen etterlyser en mer fleksibel sykelønnsordning.

Elin Wathne

TAR PÅ: Å være langtidssykemeldt gjør at inntekten faller drastisk. Elin Wathne i Skien får bare 66 prosent av full lønn nå.

Foto: Roald Marker / NRK

Elin Wathne i Skien er redd for å miste huset.

Hagen har vært hennes fristed og pustehull, og hagearbeidet er som terapi mellom turene til Oslo og Radiumhospitalet der hun har fått forskjellig type behandling for kreftsykdommen.

Vi mener at 12-månedersperioden må utvides, slik at man beholder full lønn lenger.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Inn og ut av sykehus

– For meg er dette ren terapi. Det gir ro i sjelen når jeg har mye å tenke på, sier hun mens hun plukker sukkererter.

Wathne har vært sykemeldt i store deler av tiden siden 2013. I den tiden har hun vært ut og inn av sykehus. Men hun har også hatt perioder der hun har vært i full jobb.

I 2014 jobbet hun i mer enn seks måneder sammenhengende før hun fikk et tilbakefall. Også det ble slått tilbake. Denne sommeren så det lyst ut.

Elin Marie Wathne

– Jeg har nesten bodd i hagen den siste tiden. Når man har mye å tenke på, er det bra å jobbe i hagen, sier Elin Wathne.

Foto: Roald Marker / NRK

– Jeg skulle begynne å jobbe igjen i oktober i år. Det gledet jeg meg veldig til. Men så fikk jeg beskjed om at det var funnet en ny kreftsvulst. Dermed ble det ny behandling og ny sykemelding.

66 prosent av full lønn

Det førte til en kraftig reduksjon i inntektene. Er man sykemeldt mer enn 12 måneder, får man i stedet det som heter arbeidsavklaringspenger.

– Det tilsvarer 66 prosent av full lønn. Når man har hus og heim, er ikke det mye. Jeg var faktisk veldig bekymret for at jeg ikke skulle greie å beholde huset, sier Wathne.

Wathne er ikke alene om å havne i en slik situasjon, forteller Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

– Nei, dessverre ser vi flere lignende tilfeller. Kreft tar lang tid å helbrede, og går det mer enn 12 måneder, mister man rettigheten til sykepenger.

Avdelingssjef Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen

12-månedersperioden for full sykelønn må utvides, mener Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Foto: NRK

Ønsker fleksibilitet

I 2011 kom tre stortingsrepresentanter fra Frp med et forslag om utvidet sykelønnsordning for pasienter med alvorlige diagnoser, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. Forslaget ble stemt ned.

Kreftforeningen har lenge forsøkt å få endret lovverket slik at sykelønnsordningen blir mer fleksibel.

– Vårt forslag har vært å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man kan jobbe deltid dersom man er frisk nok til det. I tillegg mener vi at 12-månedersperioden må utvides, slik at man beholder full lønn lenger, sier Opdalshei.

Så langt har Kreftforeningen talt for døve ører.

Seniorrådgiver Morten Dagre i Arbeids- og sosialdepartementet sier til NRK i dag at det ikke foreligger planer om å endre regelverket på dette området.

Wathne har likevel ikke gitt seg.

– Jeg har ikke gitt opp ennå. Jeg vil tilbake på jobb og leve så normalt som mulig, sier hun.