REC-konkursen blant Norges dyreste

Konkursen ved REC Wafer Norway AS, som hadde fabrikker for solcelleskiver på Herøya i Porsgrunn og i Glomfjord, er blant Norges dyreste.

REC på Herøya i Porsgrunn

600 mistet jobben da REC WAFER NORWAY gikk konkurs i 2012.

Foto: NRK

Bare i 2013 var bobestyrers og revisors honorarer på mellom 21 og 22 millioner kroner. Ifølge bobestyrers rapport til skifteretten, er konkursbehandlinga vanskelig og omfattende.


– Bobehandlingen i REC har vært særdeles omfattende og kompleks, og et stort antall advokater, revisorer og konsulenter i Norge, England, USA og Singapore har bistått med bobehandlingen, svarer advokat Thomas Piro i Kvale Advokatfirma, som arbeider med konkursen.


– Arbeidet var naturlig nok mest intensivt det første året, 2012/2013, men også i 2013/2014 har det vært nedlagt et omfattende arbeid.

Veldig mange problemstillinger er nå ferdigbehandlet og kostnader fremover i forbindelse med bobestyrelsen, vil være relativt begrenset i forhold til kostnadene det første året, forklarer Piro.

Store kontrakter

Det er mange som blør økonomisk i kjølvannet av konkursen. Kravene i boet er på bortimot 1,7 milliarder kroner.

Det konkursadvokatene tydeligvis har jobbet mye med er å finne ut av store kontrakter og om det er penger å hente der.

Særlig gjelder det en kontrakt med det taiwanbaserte selskapet Gintech Cooperations. Her mener bobestyreren at REC Wafer har til gode over 1,3 milliarder kroner.

Kontrakten de hadde inngått med Gintech, innebar at REC Wafer skulle få betaling, enten varene blei levert eller ikke. Men det taiwanske selskapet avslår alle krav.


– Hvis dette kravet var blitt innfridd ville selvsagt de økonomiske sårene blitt mindre for dem som har penger til gode eller bedriften kunne vært redda, blir det hevda.


Omstridt aksjesalg

Et annet forhold som kunne hatt betydning for REC Wafer på Herøya og Glomfjord er salg av aksjer som REC WAFER NORWAY AS hadde i det beslektede REC Wafer Pte Ltd. til REC Solar AS i Singapore.

Alle aksjene blei solgt til singaporeselskapet for en Singapore dollar.


Avtalen var, som det fremgår av bostyrets rapport, at salget skulle utløse 100 millioner kroner, som skulle gått til å styrke drifta på Herøya og Glomfjord.


I rapporten fra bostyrer og revisor står følgende:


– Bostyret har merket seg at Selskapet den 29. juni 2012 solgte samtlige aksjer i REC Wafer Pte. Ltd til REC Solar AS for SGD 1 (en Singapore dollar) Kjøperen forpliktet seg i samme avtale til å stille minst NOK 100 mill til rådighet for REC Wafer Pte Ltd som egenkapital eller lån innen 15. juli slik at videre drift kunne sikres.


Bostyret ville ha rettslig vurdert om aksjesalget var ulovlig eller såkalt omstøtelig.

I mars 2014 tok konkursboet ut stevning i Nedre Telemark tingrett mot REC ASA og seinere etter strukturendringer i konsernet mot REC Solar AS og REC Solar Holdings AS om denne saken.

Sak blei også reist ved High Court of the Republic of Singapore i forbindelse med salg av driftsutstyr og varelager kort tid før konkursen.


Stevningene endte med at REC SOLAR Pte Ltd betaler vel 10 millioner kroner og 1 million US dollar etter et forlik. Boets kontantbeholdning økte fra om lag 85.5 millioner kroner til 105 millioner, sammen med noen andre inntekter.


Høye krav i boet


De største kreditorene, de som har penger til gode i boet, er bankene, spesielt DnB og Nordea, ifølge våre kilder.


Så har også bedriftene SIC Prosessing AS og Ekro Resirk AS fremmet krav mot REC Norway AS på 1,3 milliarder kroner. Begge disse selskapene er også under konkursbehandling.


Herøya Næringspark har også tapt penger, på utleie av næringsbygg til REC Wafer.

Dette har ført til at eierne i Næringsparken som er Hydro, SIVA og Porsgrunn kommune, til sammen har måttet sprøyte inn 20 millioner kroner for å styrke økonomien i Næringsparken.

Forholdet til Herøya Industripark, som eier tomtegrunnen, er ordnet opp i med nye avtaler om leie av tomtene der RECs egne fabrikkbygninger står.


En bedrift i transport/ spedisjonsbransjen krevde at de hadde til gode nesten sju millioner kroner. De fikk en sjuendedel og ifølge selskapet har de akseptert beløpet og har avslutta sitt forhold til boet.


De fire fabrikkbygningene på Herøya er nå lagt ut for salg og det kan bety ytterligere midler inn i boet. Taksten for byggene er på rundt 500 millioner kroner. Fra enkelte hold blir det hevda at dette er for høyt.

Bobehandlinga er ennå ikke avslutta.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Vigdis Hella gir deg siste nytt i kveld

Vigdis Hella gir deg siste nytt i kveld