– Det er skolens ansvar å lære elevene å skrive

Flere har reagert på NRKs sak om ungdomsskoleelever som ikke bruker komma eller punktum i innleveringer.

VNUKRdYXm4I

TIL KAMP MOT EMOJIS: Stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde advarer mot at språket blir full av emojis.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

En lektor skylder på lærernes lave kunnskaper om norsk språk. En stortingspolitiker mener skolene må gå til kamp mot emojis.

– Jeg får bekreftet det inntrykket jeg har hatt lenge. Norskundervisningen i ungdomsskolen er for dårlig, sier nylig pensjonert lektor Steinar Larsen.

I 20 år har han undervist i videregående skole og møtt mange elever fra ungdomsskolen som han mener ikke kan skriftspråket godt nok.

Lektoren ble ikke overrasket da en lærer i Skien denne uka var bekymret fordi hun ofte leser elevtekster der hele avsnitt er blotta for komma og punktum. Det hender også at læreren får en og annen emoji i skriftlige innleveringer.

Steinar Larsen

KRITISK: Tidligere lektor Steinar Larsen er kritisk til språkkunnskapene til lærere i ungdomsskolen.

Foto: PRIVAT

Han har hatt elever fra ungdomsskolen som ikke har opplevd at noen har gitt dem konkrete tilbakemeldinger eller påpekt at de skriver feil.

– Elever har sagt: «så direkte tilbakemeldinger har jeg aldri fått før», forteller Larsen.

Han mener løsningen er å øke kravet for norskkarakteren til de som kommer inn på lærerutdanningen.

– I dag er det krav om karakter tre i norsk, noe som er katastrofalt svakt. Det må være fem, minst, mener han.

Emoji-kamp

– Dette er en av de negative sidene ved å leve i et digitalt samfunn.

Slik reagerer stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Også fremtidige generasjoner må kunne skrive lengre tekster korrekt og kunne uttrykke seg skriftlig. Skriving er ikke gammeldags, sier hun.

Tybring-Gjedde mener skolene selv har ansvaret for at lærerne ikke utvikler elevenes språk til å basere seg på emojis.

– Det er skolens viktige samfunnsoppdrag fremover å faktisk være en motvekt til det negative med et digitalt samfunn. Og det er skolens ansvar å lære elevene å skrive godt.

– Hva vil dere gjøre?

– Vi er i gang med å innføre helt nye lærerplaner der lesing og skriving tydelig er fremhevet som noe man skal følge opp tidlig i skoleløpet. Elever som henger etter skal få intensivopplæring, slik at de ikke opplever å gå mange år uten oppfølging.

SMS gjorde gutter bedre

Anja Johansen

STATSSEKRETÆR: Anja Johansen (V)

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V), mener det kan være positive sider ved den digitale utviklingen av språket.

– I utgangspunktet er det ikke negativt at vi i en digital tidsalder kan uttrykke oss gjennom bilder, emojis, videosnutter eller skrevne ord. Det gir oss flere muligheter, sier hun til NRK.

Hun minner også om at flere gutter begynte å skrive i hverdagen, da SMS i sin tid ble utbredt.

– Vårt ståsted er at vi skal beherske formatene i sosiale medier og i tekster med varierende krav til innhold, sjangertrekk, tegnsetting, for å nevne noe.

Hun mener det er viktig å beherske tegnsetting, fordi det gjør kommunikasjonen bedre.

– Det er dessuten viktig å utvikle evnen til å ytre seg korrekt både for å kunne delta som aktiv medborger i et demokrati og for å lykkes på skolen eller på jobb, mener Johansen.