Hopp til innhold

Reagerer på forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige influensere

De siste årene har kun én mannlig influenser blitt felt av fagutvalget som skal beskytte barn mot kroppspress i sosiale medier.

Aurora Gude

Aurora Gude (30) har selv blitt klaget inn til Fagutvalget for influencermarkedsføring. Hun ble ikke felt.

Foto: privat

– Jeg synes det er veldig feil. Det virker som at samfunnet vårt er slik at menn kan gjøre mer og gå fri for det. Spesielt når det gjelder kropp, sier Aurora Gude (30).

Hun er en av mange kvinnelige influensere som har blitt klaget inn til Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM). Fagutvalget skal beskytte barn og unge mot kroppspress.

Men NRKs gjennomgang viser at FIM nesten utelukkende behandler saker om kvinnelige influensere. Av mer enn 50 vedtak, er det kun ett som handler om en mann.

Gude mener unge gutter er for dårlig beskyttet mot kroppspress, sammenlignet med jentene.

– Hvis FIM selv hadde gått over profiler, med et likt antall menn og kvinner, ville de funnet veldig mye bekymringsverdig på mannefronten.

Klagene som tas opp i fagutvalget omhandler ofte reklame for proteinpulver, energidrikker, kosmetiske inngrep og tannbehandlinger.

I sakene der kvinnelige influensere blir felt, er begrunnelsen ofte at de har mange lettkledde bilder på profilen sin.

Skjermdump av en Instagram-reklame fra Sofie Karlstad der hun står påkledd ute i snøen og holder en treningsdrikk

Sofie Karlstad ble felt for en reklame for proteinpulver

Hun er godt påkledd i annonsen hun ble felt for, men utvalget mener reklamen likevel kan føre til kroppspress fordi hun er lettkledd på mange andre bilder og videoer.

Skjermdump fra en Instagram-reklame fra Nicoline Devik, der hun holder et produkt som inneholder betakaroten

Nicoline Devik ble felt for reklame for betakaroten

Utvalget legger særlig vekt på at Deviks generelle profil fremstår som svært avkledd og kroppsfokusert.

Skjermdump fra en reklame fra Katinka Gange der hun står ute i treningsklær og har en sportsdrikk plassert over rumpa

Katinka Gange ble felt for reklame for en energidrikk

Utvalget mener bildet har et overdrevent fokus på kropp.

Mye mannlig reklame

Nylig viste NRK hvordan unge gutter på kort tid dras inn i en verden av muskler og hyppige vektendringer på TikTok.

En vesentlig del av videoene vi fant, var reklame for proteinpulver, kreatin og andre typer kosttilskudd.

Disse var laget av mannlige treningsinfluensere, ofte med profiler fulle av videoer i bar overkropp med fokus på muskler.

Og flere av de mannlige influenserne som reklamerer er norske. Likevel har ingen av dem blitt felt i FIM, viser en oversikt på fagutvalgets nettside.

Reklamer for kosttilskudd

Dette er noen eksempler på reklame for kosttilskudd fra norske mannlige treningsinfluensere på TikTok.

Foto: Skjermdumper fra TikTok

Kun klager på kvinner

FIM ble opprettet i 2019. Det er en selvjustisordning, drevet av Annonsørforeningen og Mediebedriftenes Landsforening.

Fagutvalget behandler klager fra folk som har sett reklame de mener kan føre til kroppspress for barn og unge.

Sekretariatsleder i FIM, Håvard Kvernaas Bakken, er enig i at unge gutter er for dårlig beskyttet mot reklame som kan skape kroppspress.

Han sier årsaken til den skjeve kjønnsfordelingen er at de stort sett mottar klager som gjelder kvinner. De har kun fått klager på kvinnelige influensere i 2022.

Totalt sett har influensere nærmest vært synonymt med kvinner, sier Bakken.

På spørsmål fra NRK svarer han at FIM vil vurdere å ta opp saker selv, i tillegg til å være et klageorgan.

Vi har ikke ressurser til å støvsuge hele internett, men å ta for oss saker som vi ser, og kanskje knytte oss til en større gruppering, er fornuftig. Det er noe vi har vurdert og noe vi kan ta opp igjen.

Håvard Kvernaas Bakken, Portrettbilde i gatemiljø

Håvard Kvernaas Bakken i FIM sier kun 3 prosent av klagene de mottar handler om menn.

Foto: ANFO Annonsørforeningen

– Store konsekvenser

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) synes det er rart at FIM nesten utelukkende behandler saker om kvinner.

– Det stiller jeg spørsmålstegn ved, for vi vet at mange gutter blir utsatt for kroppspress og uheldig markedsføring i sosiale medier. Vi ser at dette har store konsekvenser for barn og unges psykiske helse, sier Toppe.

Hun mener dette viser at det har vært mindre fokus på gutter og jenter når det gjelder kroppspress i sosiale medier. Toppe er glad for at fagutvalget nå vurderer endringer.

– Jeg tenker det burde vært opplagt, at de også kunne ha mulighet til å gå inn i saker selv.

Kjersti Toppe, barnevern, barne- og familieminister, Sp

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier hun vil se på om dagens lovgivning treffer godt nok.

Foto: Morten Waagø / NRK

Kan gi bøter

Markedsføringsloven ble nylig endret slik at kroppspress er blant kriteriene som skal vurderes når en ser på om en reklame rettet mot barn bryter med «god markedsføringsskikk».

Toppe mener det er viktig å få fram at man har et lovverk som skal beskytte barna, i tillegg til ordningen med FIM.

– Markedsføringsloven skal verne barn mot reklame som bidrar til kroppspress. Hvis en influenser bryter loven, kan Forbrukertilsynet gripe inn og gi sanksjoner.

Hun sier hun vil se nærmere på om det trengs nye tiltak, og om loven følges godt nok opp.

– Vi skal også fremme en stortingsmelding om Trygg digital oppvekst. Der vil vi gå gjennom flere sider ved dette og lovverket, for å se om vi kan gjøre regelverket mer treffsikkert og gi barn og unge bedre vern, sier Toppe.

Lover endringer

Håvard Bakken i FIM sier de nå skal se på hva de kan gjøre for å bidra til et større fokus på unge gutter.

Utvalget som behandler klagesakene i FIM er også veldig skjevt sammensatt når det gjelder kjønn. Alle de seks faste representantene er kvinner. Kun én av vararepresentantene er mann.

Nå lover sekretariatslederen endringer.

Vi kommer til å endre sammensetningen av gruppa, slik at den blir mer likt fordelt på kvinner og menn.