Hopp til innhold

Rapport om forlis

Statens havarikommisjon mener manglende stabilitetsberegninger er grunnen til at en arbeidsbåt forliste i Sandebukta i februar 2015. Båten tok inn vann og kantret i påvente av ny fortøying i forbindelse med spyling av undervannsledninger. I en ny rapport skriver kommisjonen at besetningen manglet opplysninger om båtens begrensninger.