På kollisjonskurs i nesten 20 sekunder

Fritidsbåten og taxibåten som kolliderte utenfor Kragerø var på direkte kollisjonskurs i mellom 15 og 20 sekunder før de traff hverandre.

Redningsulykke

Havarikommisjonen sin rapport etter dødsulykka i Kragerøskjergården i fjor sommer er nå klar.

Foto: Anita Moland / NRK

Det slår Statens havarikommisjon for transport fast i sin rapport fra ulykken som fant sted natt til 27. juli 2013. To personer omkom i ulykken, og ytterligere en person ble hardt skadd. Ingen av personene som satt i fritidsbåten, og som ble skadet i ulykken, brukte redningsvest.

Manglet lanterne

Ifølge rapporten kjørte fritidsbåten i en fart på 25–30 knop da den kjørte inn i taxibåtens babord side. Taxibåten lå på en rett kurs med en fart på 22 knop.

Rapporten avslører også at taxibåten hadde en defekt lanterne på sin babord side, den siden der fritidsbåten kjørte inn i taxibåten med stor fart. I tillegg hadde føreren av taxibåten en blindsone mot babord, som gjorde det vanskelig for taxibåtsjåføren å se fritidsbåten.

Flere uheldige faktorer

Rapporten sier at føreren av fritidsbåten høyst sannsynlig hadde en promille på 0,8 da ulykken inntraff. Dette kan ha påvirket flere av stegene i hendelsesforløpet som førte til ulykken, skriver Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen peker på at det er flere uheldige og sammenfallende faktorer som førte til at ingen av båtførerne oppdaget hverandre i løpet av de 12–15 sekundene det var fri sikt mellom båtene.

Lyskilder både på land og i vannet kan ha påvirket situasjonsforståelsen til båtførerne, skriver kommisjonen.

Anbefaler tilsyn

Kommisjonen mener funnene viser svakheter i sikkerhetspraksis ved driften av den aktuelle taxibåten. Undersøkelsen indikerer også at svakhetene kan finnes for andre taxibåter som trafikkerer i Kragerø sjøområde.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn i taxibåtnæringen med utgangspunkt i Kragerø sjøområde for å avklare om det er behov for forbedringer av sikkerhetspraksisen.

I tillegg anbefaler kommisjonen Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere småbåtloven med formål om å forhindre båtkjøring i høy hastighet under påvirkning av alkohol.