Hopp til innhold

Psykiske plager og hodepine henger sammen

Stor sammenheng mellom angst eller depresjon og migrene hos ungdom. – Vi må slutte å skille mellom fysiske og psykiske plager, sier ekspert.

Hodepine

Overlegen ved Sykehuset i Vestfold forteller at det er vanskelig å si om angst og depresjon fører til hodepine, eller om hodepine kan være med å fremkalle psykiske plager.

Foto: colourbox.com

Brit Andenes Blaauw, overlege og seksjonsleder for nevrologi ved Sykehuset i Vestfold, har nylig forsvart en doktorgradsavhandling der hun tok utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse for å se nærmere på årsaker til hodepine hos ungdom.

– Vi fant ut at de ungdommene som har tilbakevendende hodepine, som migrene og spenningshodepine, oftere har psykiske problemer enn andre ungdommer, forklarer hun til NRK.

Blaauw sier at sammenhengen var spesielt klar blant ungdommer som sliter med angst, depresjon og atferdsproblemer.

Viktig å se helheten

Overlegen forteller at det er vanskelig å si om angst og depresjon fører til hodepine, eller om hodepine kan være med å fremkalle psykiske plager, men håper resultatene fra undersøkelsen gjør at flere ser slike plager i sammenheng.

– Jeg tror det er viktig for oss som ser pasienter med hodepine å spørre hvordan de har det. Det er lett å glemme, og at man kanskje bare konsentrerer seg om hodepinen og gir noen tabletter mot det.

Brit Andenes Blaauw

Brit Andenes Blaauw, overlege og seksjonsleder for nevrologi ved Sykehuset i Vestfold, forklarer at psykiske plager kan føre til tilbakevendende hodepine hos ungdom.

Foto: Sykehuset i Vestfold

For ungdommer kan både hodepine og psykiske problemer føre til store problemer.

– For mange går det utover hverdagen. At de får fravær fra skolen og kanskje ikke orker å være sosialt aktive på kvelden, sier Blaauw.

Ikke overrasket

Avdelingsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Sykehuset i Vestfold, Hilde Tafjord, synes funnene er interessante.

– Det er generelt sterk sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Det er veldig lett å tenke at et problem er enten fysisk eller psykisk, men det skillet må vi bort fra.

Hilde Tafjord

SAMMENHENG: Avdelingsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Sykehuset i Vestfold, Hilde Tafjord, sier det er viktig å ikke skille mellom fysiske og psykiske problemer hos ungdom.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Hun håper undersøkelser som dette kan bidra til at ungdommer som opplever problemer, både fysiske og psykiske, får bedre hjelp.

– Det kan ta bort at man blir for fokusert på symptombehandling ved hodepine. At man ikke bare går i gang med medikamentell behandling, men også tenker på hva som kan ligge til grunn.