Protesterer mot snøskuteranlegg

I Rauland har 224 personer skrevet under på et opprop mot planene om et nytt motorsportsanlegg for snøskutere.

Jostein Engum

Hytteeier Jostein Engum vil nikke ha snøskuteranlegg i nabolaget

Foto: Privat

– Et slikt anlegg passer ikke inn i høyfjellsnaturen her oppe. Det vil i tillegg generere veldig mye støy, og vi vet hvor godt lyden av snøskutere bærer i fjellet, sier Jostein Engum, hytteeier på Heimvegli og medlem i styret i Rauland hyttevelforening.

Vest Telemark Blad skreiv i går at Planutvalget i Vinje kommune ga Magne Skinnarland klarsignal til å fortsette planlegginga av et snøskuteranlegg ved Torvetjønn i Rauland i juni i år, og ifølge VTB stiller rådmannen seg positiv til tiltaket.

Anlegget Skal etter planen ligger 240 meter unna nærmeste hyttetomt, og det skal kunne kjøres snøskuter i anlegget fram til 2100 hver kveld om vinteren. Banen er tenkt som et lukket anlegg, der man må betale for å kjøre ei løype på 2-3 kilometer, skriver VTB. Det er i alt over 100 hytter i området.

Stort engasjement

Jostein Engum sier til NRK at hytteeierne kom over saken via NRK Telemark den 18. august, og at mye har skjedd siden da.

– På kort tid har vi samlet inn 224 underskrifter mot at anlegget skal legges ved Torvetjønn, så det er ingen tvil om at lokalmiljøet er negative til planene.

Han forteller også at en grunneier sto klar til å begynne å bygge ei ny hytte i området, men at prosjektet nå er satt på vent inntil det foreligger en avklaring rundt snøskuteranlegget.

– Forutsetningene for området blir helt annerledes om anlegget blir en realitet. Vi mister fred og ro, noe av årsaken til at folk vil ha hytte her, sier Engum.

Burde blitt informert

Engum er skuffet over at ikke hyttevelforeningen ikke blei orientert om planene, og blei tatt med på råd.

Snøskuter

Hverken hytteeiere eller fastboende ved Torvetjønn i Rauland ønsker snøskuteranlegg i nabolaget.

Foto: Reidar Gregersen

– Vi er ikke negative til et anlegg hvor man kan kjøre snøskuter, men det må plasseres et annet sted, der støy ikke påvirker naboene i like stor grad, sier Engum.

Utbygger av anlegget, Magne Skinnarland sier til VTB at det var en glipp at ikke varslinga nådde ut til hyttevelforeninga.

– Nå er alle varslet, og det har blitt satt lovlige frister til å uttale seg, sier Skinnarland.

Også fastboende reagerer

I tillegg til hyttefolket reagerer også de fastboende på planene. Geir Tvitekkja er fastboende i området, og positiv til et snøskuteranlegg, men han frykter for bråkete vintre framover.

– Jeg forstår ikke hvordan de har tenkt å legge opp dette uten at det rammer oss som bor her, sier han til VTB.

Sendt brev til kommunen

Hyttevelforeninga har sendt brev til kommunen, der de argumenterer for hvorfor de mener det er ugunstig å plassere et snøskuteranlegg på Torvtjønn. I uttalelsen står det blant annet:

–En eventuell snøskuterbane for kommersiell drift må plasseres på et område som er helt uten skadevirkninger for nærmiljøet. En slik bane bør ligge i tett skogsterreng hvor støyen blir absorbert av skog hvor det ikke er hytteeiere eller fastboende i nærheten som blir sjenert. Det må også være områder hvor heller ikke villrein eller annet vilt blir sjenert.