Professor kritisk til slanketurisme

Overvektige som ikke har høy nok BMI til å bli fedmeoperert ved statlige sykehus, reiser til utlandet for å bli operert.

Overvekt

FETT: Det er graden av overvekt som bestemmer om man kan få operasjon i Norge. Mange som ikke regnes som overvektige nok, reiser til private klinikker for å operere.

Foto: Monkey Business Images / Colourbox.com

Ved flere klinikker i utlandet tilbys slankeoperasjon til de med en BMI på 30.

Det kan være folk som er 180 centimeter høye og veier 98 kilo.

Disse pasientene mener Jøran Hjelmesæth ikke har behov for operasjon. Han er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved UiO.

Skeptisk til markedsføring

Hjelmesæth reagerer på en nettside som skriver at: «overvektskirurgi er kanskje så nært du kan komme en enkel mulighet som kan være svaret på alle dine problemer.»

– Her har de laget en henvendelse for deg som du kan sende inn. Her står det at din BMI er 31, og at du vurderer å gjøre en gastrisk sleeve-operasjon. Ta kontakt med meg for flere detaljer. Dette er useriøst og skummel markedsføring, sier han.

Hjelmesæth mener nettsiden nesten ikke nevner bivirkninger som kan oppstå etter en operasjon.

Jøran Hjelmesæth i hvit skjorte.

EKSPERT: Professor Jøran Hjelmesæth forsker på fedme- og overvekt.

Foto: Sykehuset i Vestfold

– Det står kun ett sted på denne hjemmesiden som man må lete godt etter. Det er heller ikke spesielt belyst.

Risiko

En stor norsk studie viser at det er en livslang risiko for bivirkninger etter en overvektsoperasjon. Det inkluderer kroniske magesmerter, magesår, lav blodprosent og tarmslyng.

Ifølge Helsedirektoratet må man for å kvalifisere til slankeoperasjon ved offentlige sykehus Norge, ha sykelig overvekt og BMI på 40+.

Man kan også operere ved BMI på under 35, men da må man ha minst en sykdom relatert til fedme. Det kan være diabetes type 2.

Hjelmesæth mener det er problematisk at private sykehus legger mennesker under kniven som ikke har en følgesykdom.

– Dersom man opererer pasienter utenfor retningslinjene, er det fare for at ulempene er større enn fordelene. Det er ikke forsket nok på disse pasientene, sier han.

Han påpeker også at det er en mental påkjenning ettersom livet må leves helt annerledes i ettertid. Det mener han krever mye forberedelser.

Skjermbilde av overvekts operasjoner.no

BESTILLING: På nettsiden overvekts-operasjoner.no kan man bestille en slankeoperasjon. Jøran Hjelmesæth er kritisk til siden.

Foto: Skjermdump

Komplikasjoner

Nettsiden Hjelmesæth snakker om er drevet av et selskap i Riga som organiserer hele operasjonen.

Daglig leder i overvekts-operasjoner.no, Romiel Kinber, kjenner seg ikke igjen i uttalelsene til Hjelmesæth.

– Vi har en norsk pasientkoordinator som forklarer prosessen med pasienten, og informerer om risiko og komplikasjoner, sier han.

Kinber sier en pasient med BMI på 30,5 vil kunne ta av seg 20 kilo på 6–12 måneder og få økt livskvalitet.

Han sier pasientene vurderes grundig om de er egnet for operasjon før de flys ned til Riga.

– Mange vurderer å reise utenlands for operasjon fordi kostnaden er halvparten av hva de betaler på private sykehus i Norge. Etter turen sier mange at behandlingen er like bra og av og til bedre enn hjemme, sier Kinber.

Dro til utlandet

Kinber går ikke ut med konkrete tall, men skriver at de formidler operasjoner til hundrevis av mennesker fra Norge, England og Irland hvert år.

Mette Hansen fra Sande i Vestfold ble operert i utlandet for en uke siden. Hun følte seg godt ivaretatt.

– Jeg brukte lang tid på å bestemme meg, men dro til slutt til Riga for å bli operert. De gjorde mange undersøkelser så jeg følte meg ganske trygg, sier Hansen.

Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier pasienter som velger å la seg operere i utlandet løper en risiko.

– Dersom det oppstår svikt i behandling i utlandet, har man ikke muligheten til å søke Norsk pasientskadeerstatning, sier Grinvoll.