Produserer mineralvann døgnet rundt

Bjørn Bunæs i Telemark kildevann sier at de ikke merker noe til at salget av mineralvann på landsbasis har gått ned på grunn av dårlig sommervær.

Bedriften har nylig tatt over produksjonen av Bon Aqua med kullsyre, og Bunæs forteller at de nå produserer døgnet rundt.