Pris til Bastøy fengsel

Det humanøkologiske verdisynet og forståelsen gjør at fengselet får tildelt «Blanche Majors Forsoningspris 2014». – Vi er veldig stolte, sier fengselslederen.

Bastøy fengsel

Bastøy fengsel får skryt for å fremme menneskeverd og toleranse.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Prisutdelingen finner sted lørdag 1. november på Landeskogen Peace Center i Bygland.

Les også:

Motiverende

Fengselsleder Tom Eberhardt sier i en pressemelding at han er veldig stolt over at fengslet er mottaker av prisen.

– Fengselet har 30 års jubileum i år og en slik pris motiverer hele organisasjonen til videre innsats med å tilbakeføre straffedømte tilbake til samfunnet, sier fengselsleder Tom Eberhardt.

Forsoningsprisen er inspirert av Blanche Major. Som 19-åring ble Blanche sendt til Auschwitz- Birkenau sammen med 33 slektninger.

Bare Blanche og søsteren overlevde. Hun gjentok stadig at hun hadde tilgitt nazistene, og at hun ikke ville vie livet sitt til å hate.

Men samtidig la hun vekt på at vi heller ikke skulle glemme det som hadde skjedd. Gjennom å holde historien levende, mente hun at kunnskapen kunne brukes til å skape en bedre framtid.

Fremmer menneskeverd

– Prisen tildeles personer eller institusjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoningsprosesser og arbeider for å fremme menneskeverd og toleranse. Bastøy fengsels anvendelse av humanøkologiske prinsipper er i tråd med disse statuttene, sier jurymedlem og leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen.

Juryen er, i tillegg til Helga Arntzen, sammensatt av Vidar Fjeldstad og filosofene Tore Frost (UIO) og Henrik Syse (PRIO). I deres begrunnelse for tildelingen står det:

“Bastøy Fengsel, etablert i 1984, er innen nasjonal og internasjonal kriminalomsorg kjent for sin anvendelse av humanøkologiske prinsipper i møte med de innsatte. Pedagogikken søker å ivareta menneskets verdighet ved å erstatte ydmykelse og tvang med en visjon om det frie, ansvarlige mennesket. Ved Bastøy rekker således den økologiske utfordringen ut over det spesifikke naturvern. Åpenhet, evnen til å lytte, mot til å vedgå feil samt rom for tilgivelse, er sentrale elementer i kulturen her”.

Arrangementet avsluttes med åpning av utstillingen ”Den kalde krigen” som er en del av 25 års markeringen for Berlinmurens fall.