Politisomling gir kriminelle strafferabatt

SKIEN (NRK): Påtalemyndighetene i Telemark klarer ikke å få saker for retten tidsnok. 2000 saker er nå over tre måneder gamle.

Politihuset i Skien

LANG SAKSBEHANDLINGSTID: Politiet i Telemark klarer ikke å få saker opp for retten, og har mange saker som blir liggende, det gir mange kriminelle strafferabatt

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Behandlingstiden er for lang i altfor mange saker i Telemark. For halvannet år siden hadde vi rundt 3000 saker som var mer enn tre måneder gamle, nå har vi 2000. Vi er altså på bedringens vei, sier påtaleleder i Telemark Guro Siljan.

Politiadvokat Guro Siljan

Guro Siljan mener politiet trenger mer ressurser.

Foto: Roald Marker / NRK

Hun forteller at lang behandlingstid jevnlig gir kriminelle strafferabatt når saken kommer for retten.

– Når det er så mange saker så må vi prioritere hardt, og da prioriterer vi saker hvor det er vold og hvor det er fornærmede som har det vondt hvis politiet bruker lang tid. Da havner saker hvor det ikke er en klar fornærmet lenger ned i bunken, sier påtalelederen.

Graverende

Dommerfullmektig Vegard Rosenvinge Lauvdahl har i en tidligere straffesak beskrevet den lange saksbehandlingstiden som graverende. Saken ble over to år gammel før den kom til retten.

Vegard Rosenvinge Lauvdahl

Vegard Rosenvinge Lauvdahl forteller at lang saksbehandlingstid går utover menneskerettighetene til den tiltalte og er en stor belastning for fornærmede.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Lang saksbehandlingstid medfører at de domfelte får reduksjon i straffen, sammenlignet med hva straffen ellers ville ha blitt om saken kom opp tidsnok. Det har også betydning opp mot menneskerettighetene til den tiltalte at saken skal komme til retten så raskt som mulig og innenfor rimelig tid sier han.

Det største problemet med lang saksbehandlingstid er, ifølge dommerfullmektigen, at det går ut over den siktede og fornærmede at saken ikke blir avgjort.

– Det å gå med en siktelse hengende over seg er belastende. De fleste ønsker å få dette avgjort slik at de kan gå videre med livet. I tillegg vil lang saksbehandlingstid være vel så belastende for de fornærmede, sier Lauvdahl.

Tregest i landet

Gjennomsnittlig behandlingstid for en straffesak i Sør-Øst politidistrikt er 123 dager. Det er tregest i landet. Troms er best med 62 dager, og Oslo har til sammenligning 80 dager. Gjennomsnittet for landet som helhet er 94 dager.

Guro Siljan mener at påtalemyndigheten i Sør-Øst produserer bra, men at de mangler ansatte.

– Vi har for mange saker per jurist. Dette har vi prøvd å gjøre noe med ved å ansette flere midlertidige, men vi jobber også med å få en mer varig oppbemanning.

Blir dere tatt på alvor når dere spiller dette inn til politimesteren i Sør-Øst?

– Ja det opplever jeg at vi blir, men det er klart at det er en vanskelig økonomisk situasjon i distriktet, og politimesteren, og vi, må gjøre så godt vi kan med de ressursene vi har.

Henviser tilbake til politidistriktet

Per-Willy Amundsen på kaia i Harstad

Justisminister Per-Willy Amundsen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

På spørsmål fra NRK til justisminister Per-Willy Amundsen om situasjonen i Telemark, svarer Justis- og beredskapsdepartementet:

– Justis- og beredskapsdepartementet henviser til Sør-Øst politidistrikt for spørsmål om budsjettprioriteringer i politidistriktet.

Politiet må med andre ord klare seg med de ressursene de allerede har.