Hopp til innhold

Politimann dømt for sex med sårbare kvinner – må betale mer etter ankesak

En politimann er i Agder lagmannsrett dømt for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med tre kvinner. I ankesaken ble han dømt til å betale høyere erstatning, men fikk kortere fengselsstraff.

Agder lagmannsrett og Vestfold tingrett

VANT IKKE FREM MED ANKE: Politimannen fikk kortere fengselsstraff, men må betale en større sum enn det han opprinnelig ble dømt til.

Foto: Aina Indreiten / NRK

I tingretten ble mannen dømt til fengsel i to år og tre måneder, i tillegg til å måtte betale totalt 300.000 kroner i oppreisning til de tre fornærmede kvinnene.

Nå er han dømt til å betale 150.000 til hver av dem.

Det betyr at han totalt må betale 450.000 kroner.

– Riktigere oppreisning

Kristin Skårset er bistandsadvokat for den ene av de tre kvinnene.

Hennes klient sier det har vært belastende med to runder i retten, men at hun er glad for å bli trodd også denne gangen. Hun ble tilkjent en erstatning på 60.000 i tingretten, men får nå 150.000 i oppreisning.

– Hun er også fornøyd med å ha fått det hun kaller en riktigere oppreisning, men at det viktigste er at politimannen får sin straff, sier Skårset.

De to andre kvinnene var tilkjent 120.000 kroner hver i tingretten, men dette økes altså til 150.000 for dem begge.

Domfelte vurderer nå om det blir aktuelt å anke deler av dommen videre til Høyesterett.

Nektet skyld

Ankeforhandlingene i Lagmannsretten ble holdt i Tønsberg tinghus, og det var innkalt 34 vitner i saken som gikk over 13 dager i mai.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og har sagt at han aldri har hatt sex med noen av de tre kvinnene.

Det har vært uenighet om flere av punktene i tiltalen.

Flertallet har imidlertid dømt 66-åringen for de fleste tiltalepunktene.

Han er frifunnet for ett punkt i tiltalen.

Dommen er seks måneder kortere enn tingrettsdommen, mens erstatningsbeløpene altså er høyere.

Politimannen kom i kontakt med de tre kvinnene gjennom jobben sin. Felles for dem alle var at de var i sårbare situasjoner.

Retten mener politimannen utnyttet dette til å skaffe seg seksuell omgang med dem, noe mannen nekter for at det skal ha skjedd.

– Skuffet

Mannens advokat, Steinar Thomassen, sier at klienten hans er skuffet.

– Han opplever domfellelsen som tung. Han har fra dag en nektet for at han har hatt noen seksuell omgang med de fornærmede, slik at dette utfallet er tungt, sier han til NRK.

Forsvarer Steinar Thomassen

Steinar Thomassen er forsvarer for politimannen.

Foto: Kari Sørbø / NRK

De har ikke tatt stilling til en eventuell anke.

Man kan anke lovanvendelsen og saksbehandlingen til Høyesterett i tillegg til straffeutmålingen. Man kan også anke de sivile kravene særskilt, om man finner grunn til det.

– Jeg registrerer at dommen er avsagt under dissens på en rekke forskjellige punkter, så at det har vært tvil her må være på det rene slik jeg vurderer det, sier Thomassen.