Rødgrønn motstand mot superfjøs

En rødgrønn samling kan stoppe drømmen om bygging av et superfjøs på Søve videregående skole i Nome. Skolen ønsker et fellesfjøs med plass til mer enn 50 melkekyr. Det skal drives i samarbeid med to lokale bønder.

Ku i fjøs
Foto: NRK

Saken ble diskutert av kompetanseutvalget i fylkeskommunen onsdag. Da ble det klart at de rødgrønne har makt til å stoppe superfjøset. Det sier arbeiderpartiets Lise Wiik.

Flere politikere mener at fylkeskommunen går utover vedtaket som ble fattet i fylkestinget før jul i 2005. Wiik mener at et superfjøs minner mer om et kommersielt opplegg enn en allsidig naturbruksskole.

 

 

 Skal berge framtida

- Vi skal ha et pedagogisk tilbud til elever som ønsker å gå på en allsidig naturbruksskole, sier Wiik.

Administrasjonen i fylkeskommunen trekker opp tre alterantiver for fjøsdrifta ved Søve: et stort fellesfjøs med melkerobot og 50 kyr, et rent skolefjøs med 25 kyr og som tredje løsning en bortforpakting av hele fjøsdrifta.

 

ku
Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix

Har ikke bedt om dette

Motstanderne av superfjøset mener disse planene bryter med vedtaket i fylkestinget fjør jul som sier at Søve skal utvikles som skole uten kommersiell satsing.

- Det er ikke et slikt fjøs vi har bedt om, sier Wiik.  Vi er dessuten svært betenkt over en slik sammenblanding av privat og offentlig kapital, en slags delvis privatisering av naturbruksskolen på Søve.

 

Mindretallet, som er den borgerlige blokken i kompetanseutvalget, mener at planene om superfjøs ikke er i strid med fylkeskommunale føringer. Administrasjonen i fylkeskommunen skal nå utrede alle alterantivene videre og en endelig avgjørelse vil komme før sommeren.

Ikke et privat ansvar

Arbeiderpartiet er ikke redd for at et rødgrønt nei til superfjøs på sikt kan undergrave hele det økonomiske framtidsgrunnlaget på Søve.

- Det er de argumentene vi hører. Fro meg blir det helt feil. Det er et fylkeskommunalt ansvar å drive skole, og det må vi klare uten å trekke inn private, slik det legges opp til her, sier Wiik.