Politiet overvåker miljøer

Det endrede trusselbildet har ført til bevæpning av politiet. Politimester Christine Fossen i Vestfold politidistrikt mener det nå er viktig å ta vare på unge som står i fare for å bli radikalisert.

Bevæpnet politi Tønsberg

Politiet i Vestfold er bevæpnet som ledd i det endrede trusselbildet i Norge.

Foto: Peder Gjersøe

Trusselbildet i Norge har endret seg, blant annet ved at det for tida er hevet beredskapsnivå og bevæpning av politiet. Politimester Christine Fossen i Vestfold politidistrikt sier at de følger PSTs anbefalinger i den endrede situasjonen, men at de ikke har gjort noen endringer ut over det.

– Men ellers følger vi med på de miljøer og aktiviteter som vi synes det er grunn til å følge med på.

Følger med i Larvik

Politiet er opptatt av å forebygge radikalisering av unge. Larvik og Tønsberg er utpekt som byer hvor politiet og kommunene bør være ekstra på vakt når det gjelder radikalisering, sier PST-sjef i Vestfold, Roy Sandvik.

– Særlig når det gjelder Larvik, så har det vært en del negativt i mediebildet på grunn av personer som har utmerket seg.

Les også:

Slik vil kommunene bekjempe radikalisering

– Alle har et ansvar

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen er opptatt av at ungdom blir tatt på alvor for å unngå at de blir radikalisert.

Foto: Politiet

Politimesteren sier at folk flest bør være oppmerksomme på ungdommer som står i fare for å bli radikalisert. Det gjelder spesielt dem som jobber med unge mennesker, men hvis andre ser urovekkende endringer kan de ta kontakt med noen som har kunnskap om dette.

– Det er viktig at vi ser ungdom, snakker med og tar dem på alvor – og ikke minst inkluderer dem. Det kan dreie seg om ungdom som står i fare for å falle utenfor og bli tiltrukket av andre miljøer. Det er viktig at alle tar et ansvar og følger med slik at vi kan forhindre radikalisering.