Vil kontrollere båtfolket fra brygga

Mangel på ressurser i sjøtjenesten gjør at politiet i større grad vil bruke patruljer på land til å kontrollere båtfolk.

Politibåt

KONTROLL: Politibåten Njord er stasjonert i Kragerø.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I 2017 registrerte Sjøfartsdirektoratet 29 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter i Norge. Minst ti av de omkomne var alkoholpåvirket da ulykken skjedde.

Promillekontroller og utrykning for å stoppe berusede båtførere er derfor prioritert. Fordi ressursene til sjøtjenesten ikke alltid strekker til, vil politiet også benytte landpatruljer med kapasitet til å sjekke båter og båtførere ved bryggene.

– Enten de starter på land i beruset tilstand eller de kommer til land i beruset tilstand, så vil vi ha muligheten til å konfrontere båtførere, sier politioverbetjent Terje Sandik som jobber som innsatsleder med fagansvar for sjø i Sør-Øst politidistrikt.

Kontroller fra land vil også være effektivt hvis patruljene må ta med båtførere til en eventuell blodprøve.

Terje Sandik

Politioverbetjent Terje Sandik i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Kamp om ressursene

Politiets sjøtjeneste kontrollerte 7400 fritidsbåter langs hele norskekysten i sommersesongen 2017. Det var en økning i forhold til året før (6700 kontrollerte båter i 2016), men sjefen for politiets sjøtjeneste, Ole Petter Parnemann, sa at politiet kunne bli enda bedre.

Terje Sandik sier at ett av sommerens mål for sjøtjenesten i Sør-Øst politidistrikt, er å gjennomføre like mange kontroller som i 2017.

– Vi ser at det er en evig kamp om ressurser. Alle vi som er ute og jobber, skulle gjerne vært flere. Vi må utnytte ressursene vi har på en best mulig måte for publikum.

Store areal å kontrollere

Sør-Øst politidistrikt (Buskerud, Telemark og Vestfold) har en travel kystlinje, samt mange vann og vassdrag med fritidsbåter.

– Særlig på en del av innsjøene har vi ikke mulighet til å ha båt ute til enhver tid, sier Sandik

Ifølge Sandik har Sør-Øst politidistrikt mer ferskvann i form av innsjøer og vassdrag enn hele Vestfold fylke i flateareal.

– Det tilsier at vi måtte hatt fryktelig mange båter, hvis vi skulle vært tilgjengelig på alle steder hvor folk har fritidsbåtene sine, sier Sandik.