Politiet glemte mann på cella

Mannen ble sittende på ventecelle i 19 timer uten tilsyn og tilgang på mat, drikke eller mulighet for toalettbesøk. Politimester legger seg flat.

Marie Benedicte Bjørnland

Politimester Marie Benedicte Bjørnland varsler full gjennomgang av rutiner i Vestfold politidistrikt.

Foto: Kurt André Høyessen / Scanpix

Menneskelig svikt, kombinert med for dårlige rutiner, ligger til grunn for at Spesialenheten for politisaker har ilagt Vestfold politidistrikt foretaksstraff.

- Vi har vedtatt forelegget i dag, sier politimester Marie Benedicte Bjørnland.

Foretakstraffen er ilagt politidistriktet etter at en person ble sittende uten tilsyn i en ventecelle ved Horten politistasjon i 19 timer. Vi beklager hendelsen, sier politimesteren.

Stor bot

Det var politimesteren som besluttet å oversende saken til Spesialenheten for politisaker 17. mars i år, kort tid etter at den aktuelle hendelsen hadde funnet sted.

Spesialenheten startet umiddelbart etterforskning av hendelsen, og har nå ilagt politidistriktet foretaksstraff i form av en bot for grov uforstand i tjenesten på 80.000 kroner.

Spesialenheten har funnet at det er grunn til å bebreide en ansatt i Vestfold politidistrikt for manglende aktsomhet, men ikke at handlingen er så «kvalifisert klanderverdig» at man innstiller på straffeforfølgning mot vedkommende. Saken mot tjenestemannen og to øvrige ansatte er henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fengselsceller på rekke og rad

Politiet glemte en mann i en slik ventecelle på Horten politistasjon.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Alvorlig brudd

Hendelsen representerer et meget alvorlig brudd på politiets instrukser, sier politimesteren.

- Vi er lettet over at det tross alt gikk bra med mannen.

Vedkommende var pågrepet i forbindelse med en narkotikasak. Politiet satt samtidig på informasjon om at mannen var uteblitt fra soning av en dom, og ønsket å overflytte mannen til soningsanstalten.

Det var i den forbindelse at politiet uriktig førte i den elektroniske arrestjournalen at mannen var overført til soning i fengsel, mens han altså fortsatt satt på ventecelle i Horten.

For dårlige rutiner

- Det er et sammenfall av misforståelser og menneskelig svikt på flere plan som resulterte i at personen ble sittende for lenge i en ventecelle, men hendelsen har også sin årsak i for dårlige rutiner i politidistriktet, skriver politiet i en pressemelding.

I dette tilfellet var flere ledere med ansvar for oppfølging av lokal arrest i Horten fraværende samtidig som følge av blant annet sykdom, og de som fungerte under fraværet kjente for lite til rutiner og instruksverk.

- Dette er vårt ansvar som virksomhet. Vi gjennomfører nå en fullstendig gjennomgang av instruksverk og rutiner for så vidt gjelder bruk av politiarrest - en slik hendelse som denne kan ikke få skje igjen, sier politimester Bjørnland.