Hopp til innhold

Politiet får kritikk av retten

Drammen tingrett kritiserer politiet for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon på grunn av for lang saksbehandlingstid.

Drammen tinghus

KRITIKK: Drammen tingrett mener politiet har brutt med Den europeiske menneskerettskonvensjon på grunn av lang saksbehandlingstid.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

En Vestfold-kvinne måtte vente i nesten to år før hun fikk dom etter at hun kjørte bil i ruspåvirket tilstand.

I dommen fra Drammen tingrett står det at «det er et klart brudd på EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) art. 6 nr. 1. Dette er ikke en komplisert sak.»

Lang behandlingstid

Kvinnen i begynnelsen av 40-årene ble pågrepet av politiet i Drammen i april 2015 etter at en ambulansesjåfør meldte fra til politiet om vinglete kjøring. Kvinnen kjørte uten førerkort, og prøver viste at kvinnen hadde flere narkotiske stoffer i blodet, blant annet amfetamin og metamfetamin.

Til tross for at politiet pågrep henne og hadde vitner som hadde sett henne kjøre, tok det nesten to år før saken kom opp i Drammen tingrett.

Den siktede kvinnen ble innkalt til avhør per brev to ganger i september 2015. Da hun ikke møtte, tok det nesten ett år før politiet innkalte henne på nytt. Først i slutten av september 2016 ble kvinnen hentet inn til avhør av politiet. Da hadde det gått ett år og åtte måneder siden forholdet skjedde.

Uheldig

Retten mener det er svært uheldig fordi tiltalte ikke husket noe fra hendelsen, og vitnet gjenkjente ikke tiltalte etter så lang tid.

Det mest alvorlige er likevel tidsbruken for tiltalte som nå er i rehabilitering og på vei ut av rusmiljøet. Hun er i arbeid gjennom Nav og prøver å få livet på rett kjøl.

Retten mener det ikke er tvil om at det vil være skadelig for henne å sone i fengsel nå siden hun kan komme i kontakt med et rusmiljø igjen.

Dette var kvinnens sjuende dom for kjøring i ruspåvirket tilstand uten førerkort, og hun ble dømt til fem måneders fengsel og 10 000 kroner i bot. Tre måneder av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Beklagelig

Politiinspektør Dag Einar Lyngås

BEKLAGELIG: Politiinspektør Dag Einar Lyngås sier det er beklagelig at det tok to år før saken kom opp i retten.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Det er beklagelig, vi burde vært mer aktive her, og det har retten tatt hensyn til i straffeutmålingen, sier politiinspektør Dag Einar Lyngbø som vedkjenner at treg saksgang er negativt for den dømtes utvikling.

Det er viktig for alle parter å få avklart saken så fort som mulig, slik at det ikke blir en hemsko for utviklingen, sier Lyngås.

Han påpeker at det ikke er vanlig med så lang behandlingstid og at de har gode rutiner på dette, men at de vil se nærmere på det slik at noe lignende ikke skjer igjen.

I 2016 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for lignende saker på 130 dager i Sør-Øst politidistrikt.

Viktig for alle

Merete Smith

VIKTIG: Generalsekretær for Advokatforeningen, Merete Smith, sier det er viktig for alle parter at saker kommer raskt til domstolene.

Foto: Advokatforeningen

Merete Smith som er generalsekretær i Advokatforeningen, sier på generelt grunnlag at det er viktig både for tiltalte, eventuelle ofre og vitner at saker kommer raskt til domstolene.

– Av hensyn til alle involverte og for å få et riktig resultat, er det viktig at saker kommer raskt opp, sier Smith.

Ifølge Merete Smith kan noen saker bli liggende så lenge hos politiet at de er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon, men at det ikke får noen konsekvens utover det.