Politiet bøtelegger lufthavnen

Politiet har bøtelagt Sandefjord lufthavn flyplass etter et utslipp av avisingsvæske i Rovebekken 13. februar i år.

Torp.

Sandefjord lufthavn Torp. (arkivbilde)

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

NRK.no kjenner til at det handler om flere hundre liter avisingsvæske som rant ut i Rovebekken.

Verken politiet eller ledelsen ved lufthavnen ønsker å si noe om størrelsen på boten, men etter det NRK.no erfarer er det snakk om flere hundre tusen kroner.

Flyplassen må nå bestemme seg for om de godtar boten eller ikke.

– Det at vi får en reaksjon fra politiet isolert sett er ikke noen bombe, i og med at vi ble politianmeldt av Fylkesmannen. Jeg ble litt overrasket over at de bare presenterte et forelegg uten å ha snakket med oss i det hele tatt, spesielt med tanke på at de har hatt denne saken hos seg nå i noen måneder, sier lufthavnsjef Gisle Skansen til NRK.no, og fortsetter:

– Vi stiller spørsmål ved hvorvidt vi faktisk har gjort noe som er straffbart, og det har vi nå juridisk bistand for å se på. Vi stiller også spørsmålstegn ved om foreleggets størrelse er et rimelig nivå i denne saken.

– Hvor stort er forelegget?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på detaljer rundt det, men vi snakker om et betydelig beløp. For oss et veldig stort beløp. Og all den tid det overhodet ikke er påvist forurensingsskade som følge av utslippet i vassdragene nedenfor lufthavnen, så reagerer vi på at de drar til på den måten de har gjort.

– Men dette utslippet kunne ført til forurensing, er det ikke da naturlig at det kommer en reaksjon?

– Ja, det er riktig, det kunne det, men det gjorde det altså ikke, sier Skansen.

Foreløpig er han usikker på om de kommer til å vedta forelegget, eller om de tar saken videre.

– Vi har andre ting å gjøre enn å jage rundt i rettssaler, så det kan godt hende at vi på ett eller annet vis kommer til å vedta det. Men nå er det slik at det er vi som sitter på konsesjonen på lufthavndriften her, mens det er en av våre samarbeidende aktører på lufthavnen som faktisk har forestått dette utslippet. Så vi får først foreta en juridisk evaluering av hvorvidt vi mener at politiet har et case når det gjelder straffbarhet. Og så får vi se på hvorvidt vi synes at straffeutmålingen sånn sett er rimelig, sier lufthavnsjefen.